Archiwum dla stycznia 2020

Aplikacje i wyszukiwarki do segregowania odpadów


Ekologia, segregowanie odpadów to przede wszystkim stan świadomości. Pisaliśmy o filozofii Zero Waste polegającej na wdrożeniu w codziennym życiu zwyczajów służących ograniczeniu wytwarzania odpadów. Rezygnacji z konsumpcjonizmu na rzecz dokonywania świadomych wyborów w momencie robienia zakupów. Niestety zachowania proekologiczne są kształtowane w Polsce nie za sprawą podnoszenia świadomości społecznej, ale przez dyrektywy Unijne. Tak jakby jedynie Brukseli zależało na czystym powietrzu i ziemi bez zanieczyszczeń. Statystyczny Polak ciągle traktuje środowisko jako coś co może bezkarnie niszczyć. Co gorsza to oni głosują na tych, którzy myślą tak samo, a zakazy Unii Europejskiej przyjmują jako ingerencję w swobody obywatelskie Polaków, które polegają na niszczeniu środowiska, w  którym żyjemy i żyć będą przyszłe pokolenia.


Segregacja odpadów

Pierwszym krok w kierunku zwrócenia uwagi społeczeństwa na właściwe gospodarowanie odpadami był 1 lipca 2017 roku. Wówczas właścicielami odpadami produkowanymi przez mieszkańców gmin stały się samorządy lokalne. Każdy mieszkaniec został z góry opodatkowany za produkcję śmieci. Jednocześnie wprowadzono bonusy za selektywną zbiórkę odpadów. Odbiór odpadów segregowanych był dużo tańszy niż odbiór odpadów zmieszanych. Mimo to taki cennik wprowadzony przez samorządy nie wpłynął znacząco na właściwą selekcję śmieci. Brak kar za nienależytą segregację nie wpłynął na nalezyte rozdzielanie śmieci w naszych domach. Dlatego od 1 grudnia 2019 roku wprowadzono obowiązkowe segregowanie odpadów wśród wszystkich mieszkańców. Ustalono wysokie kary za niewłaściwą segregację i zapowiedziano kontrolowanie naszych worków z odpadami.

Bilboard na jednym z domów w Łodzi, zachęcający do segregowania odpadów, 2017 rok

Aplikacja do segregowania odpadów

Dlaczego w grudniu 2019 roku tak drastycznie zdrożał odbiór odpadów pomimo tego, że teoretycznie teraz wszystkie odpady są segregowane?


Powód jest prosty. Nie wszyscy segregujemy śmieci, zwłaszcza na osiedlach i w blokach, gdzie są zsypy. Do tego nawet ci, którym wydaje się, że segregują odpady robią to niedbale. Dlatego by podnieść świadomość, wiele miast wprowadziło aplikacje na smartfony, czy wyszukiwarki internetowe ułatwiające segregację odpadów (segregacja odpadów Łódź). Idea autorów wyszukiwarek odpadów jest taka by aplikacje te same uczyły się fraz po jakich internauci szukają konkretnych odpowiedzi na pytanie do którego pojemnika wyrzucić daną rzecz.  

Tylko taka ściśle przestrzegana selektywna odpadów umożliwi obniżenie kosztów odbioru śmieci.

Edukacja mieszkańców

Edukacja w tym zakresie segregacji odpadów jest bardzo ważna. Papier lakierowany, laminowany folią, pergamin do pieczenia wrzucony do pojemnika niebieskiego z papierem przekreśla sens całej segregacji odpadów. To samo dotyczy papierowych etykiet na butelkach plastikowych , które należy zrywać. Odkręcamy też metalowe wieczka od słoików. Poza tym o ile butelkę potłuczoną można wrzucić do pojemnika zielonego ze szkłem, to nie wolno tam wrzucić butelki po lekach, szklanego termometru, szklanej żarówki, czy potłuczonej szyby. Kości nie należą do odpadów bio, tak jak skorupki po jajkach.


Selektywna zbiórka odpadów nie oznacza, że to co nie jest surowcem, może automatycznie lądować w pojemniku czarnym. Żarówki, świetlówki, baterie, sprzęt elektroniczny, materiały budowlane, itp musimy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Tak samo robimy ze starymi meblami. Leki, termometry, strzykawki zanosimy do pojemników, które są w aptekach.

Aplikacja do segregowania odpadów w Zabrzu

Choinki żywe

Dużym problemem ostatniego miesiąca były choinki żywe. Po świętach powinniśmy dostarczyć je do punktów przyjmowania choinek bożonarodzeniowych, leśnictwa lub bezpośrednio do ZOO. Jednak najlepiej zgodnie z filozofią Zero Waste powinniśmy całkowicie zrezygnować w świeta z ciętych żywych choinek. Choinkę w doniczce można zawsze gdzieś zasadzić.


Dlatego polecamy dokładną lekturę szczegółowej segregacji śmieci w Waszej okolicy, a najlepiej ściągnięcie aplikacji na swój smartfon, czy laptop. 

Tagi: ,

Stop przemocy wobec kobiet. Religijne korzenie dyskryminacji kobietStop przemocy wobec kobiet! Pod takimi hasłami każdego roku, 25 listopada, na ulicach wielu miast na świecie odbywają się pikiety, manifestacje i protesty przypominające o prawach kobiet do równego traktowania. Mimo, że mamy XXI wiek, problemy wynikające z dyskryminacji kobiet są ciągle aktualne. Na całym świecie istnieje religijne, kulturowe i społeczne przyzwolenie na odbieranie kobietom równych praw do współistnienia, a przemoc wobec kobiet jest bagatelizowana.

Kobieta rzeczą mężczyzny?

Gdy mówi się o prawach kobiet i ruchach feministycznych, u znacznej część społeczeństwa występuje odruch alergiczny. Stawiany jest znak równości między feministką walczącą o prawa i godność dla kobiet, a lesbijką preferującą "inne życie". W ten sposób wyznawcom patriarchalnego modelu świata udaje się zmarginalizować istotę problemu. Skupiając się na seksualności kobiet mogą przewartościować ich przydatność do życia w społeczeństwie.
Brutalnie ograniczyć rolę kobiety do rzeczy służącej mężczyźnie. Jeżeli kobieta nie potrafi się podporządkować, to staje się zbędna. Takie podejście do kobiet jest ciągle powszechne na całym świecie.

Korzenie dyskryminacji kobiet  

Genezą dyskryminacji kobiet jest postrzeganie ich jedynie w kontekście ich płci. To prymitywne, zwierzęce postrzeganie świata w kontekście zaspokajania potrzeb seksualnych samców, przez samice. W tym kontekście budowanie ładu społecznego wśród ludów pierwotnych miało jednostronny wymiar. Kobieta służyła jedynie rozmnażaniu i odchowaniu potomstwa. Rolą mężczyzny było zapewnienie pożywienia i bezpieczeństwa nad stadem. Mężczyźni ćwiczyli swoją sprawność, wiec byli silniejsi. Polowali, walczyli z innymi plemionami. W tym czasie kobiety zajmowały się domem. W ten sposób doszło do dominacji mężczyzn nad kobietami. Mężczyźni stali się przywódcami stada. Ustalali zasady jego funkcjonowania, w końcu prawo. Nic dziwnego, że w tym kontekście pojawia się seksizm, który towarzyszy nam do dziś.Rola kobiet z punktu widzenia religii

  • Hinduizm

W hinduizmie rola kobiet nie jest jednoznaczna. Kobieta była zarówno boginią jak i ladacznicą. Wisznu i Lakszmi są przykładem idealnego mitologicznego małżeństwa, podobnie jak Śiwa i Parwati. Śiwa tak kochał swoją żonę Parwati, że po jej śmierci nie mógł rozstać się z jej zwłokami, aż "bóg podniósł martwą żonę, zarzucił ją (mu) na plecy i wędrował (z nią) długo przez wiele krajów". Opis związku Radha i Kriszna to przepych erotyzmu i niepohamowanej miłości. Okres wedyjski był bardzo liberalny. Kobiety korzystały z powszechnego równouprawnienia. Dopiero mityczny Manu odebrał kobietom prawa, czynią z nich istoty nieczyste rytualnie. Rolą kobiety jest zamążpójście, służenie małżonkowi i opieka nad potomstwem.


Do dziś w wielu rejonach są przestrzegane dawne hinduskie zwyczaje. W Nepalu uważa się, że krew menstruacyjna przynosi pecha. Kobieta w tym okresie ma zakaz wstępu do domu. Przenosi się do tak zwanych chat menstruacyjnych lub po prostu do obory, aby spać ze zwierzętami. W efekcie tych zwyczajów 2 grudnia 2019 roku zmarła 21-letnia Parbati Budha. Podczas nieobecności męża, na mróz, do nieogrzewanej szopy wygonił ją jego brat.

  • Islam

Koran posiada zarówno pozytywne, jak i kontrowersyjne wersety dotyczące kobiet. Podkreśla się, że kobieta jest istotą ludzką, a ojcowie nie mogą zabijać córek, gdy nie mają pieniędzy na posag. W czasach Mahometa na Półwyspie Arabskim był to popularny zwyczaj. Allah podkreśla wzajemną miłość małżonków, a za grzech pierworodny obciąża Adama, a nie Ewę. Allah pozytywnie odnosi się do Maryi, matki Jezusa. Potępia zabijanie noworodków płci żeńskiej. Allah nakazuje zabezpieczenie środków materialnych kobiecie nie tylko podczas małżeństwa, ale i po rozwodzie, czy po śmierci męża. W świetle religijnym nie ma różnic między kobietą, a mężczyzną. Można stwierdzić, że w tym zakresie Islam bardziej dba o prawa kobiet.


Jednak są również w Koranie wersety, które temu zaprzeczają. W Koranie możemy przeczytać także,  że mężczyzna pod każdym względem przewyższa kobietę, która jest istotą pustą, bezmyślną, nie zdolną do samodzielnego istnienia bez mężczyzny. Kobiety muszą być posłuszne mężczyznom, a jeżeli tego nie robią powinny być do tego zmuszane biciem.Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało; mężowie doznający ich nieposłuszeństwa, mogą je karać, zostawić w osobnych łożach, a nawet bić je; uległość niewiast powinna dla nich być ochroną od złego z niemi obchodzenia się.


Mimo, że Koran o tym nie mówi, to kobiety muszą zakrywać ciała, a według niektórych interpretacji także twarze. Kobiety mają również inne prawa niż mężczyźni. Dziedziczą mniej od mężczyzn, mają mniej praw przed sądem, w przeciwieństwie do mężczyzn nie wolno im poślubić mężczyzn niewiernych (nie wyznających islamu). Kobieta ma obowiązek uprawiania seksu z mężczyzną, również w okresie menstruacji i ciąży. 

  • Prawo islamskie

W porównaniu z Koranem znacznie bardziej drakońskie jest prawo islamskie (szariat). Zgodnie z nim kobieta nie ma prawa rozkazywać mężczyźnie. To powoduje, że nie mogą one zajmować żadnych kierowniczych stanowisk. Cudzołóstwo kobiety karane jest śmiercią. Za cudzołóstwo karane są również ofiary gwałtu. To powoduje, że kobieta zgwałcona ukrywa ten fakt przed wszystkimi.


Żona niemuzułmanka nie ma żadnego prawa dziedziczenia po śmierci męża. Mimo, że zezwalał na to Mahomet kobieta niemuzułmanka nie może uprawiać swoich praktyk religijnych, zakazane jest chodzenie do kościoła, czy wieszanie w domu krzyża. Dzieci muszą być wychowywane w Islamie. W przypadku rozwodu żona niemuzułmanka nie ma żadnych praw do dzieci co również jest w sprzeczności do nauczania Mahometa. Kobiety mają prawo do rozwodu, jednak, gdy nieudowodnią winy męża muszą zwrócić mu swój posag. Mężczyzna by się rozwieść musi jedynie wnieść zapłatę za  żonę.

Prostytucja obrzezanie kobiet

Szariat de facto przyzwala na prostytucję. Jest ona uprawiana w postaci jednodniowego małżeństwa, które następnego dnia kończy się rozwodem. Toleruje się poligamię, o ile uwzględnia ją kontrakt przedmałżeński. Za zabójstwo czy okaleczenie kobiety kara jest o połowę niższa niż w przypadku zabójstwa, czy okaleczenia mężczyzny.


Koran i Szariat nic nie wspomina o obrzezaniu kobiet (infibulacja). Jednak zwyczaj ten jest ciągle kultywowany w wielu islamskich krajach afrykańskich - Egipt, Sudan, Somalia, Etiopia, Afryka subsaharyjska. Film na faktach - "Kwiat pustyni" pokazuje jak wyglądają problemy kobiet w Somalii. To wstrząsająca autobiografia pisarki Waris Diiriye.


Powszechne, do dziś obowiązuje bowiem w Islamie - kamienowanie kobiet w ramach tzw. zabójstwa honorowego. Rodzina kobiety zabija ją, aby zmyć hańbę, którą przez nią doświadczyła. Przyczyną do zabójstwa honorowego może być nawet niczym nie poparte podejrzenie. United Nations Population Fund (UNFPA) szacuje, że na świecie w zabójstwach honorowych ginie 5000 kobiet rocznie. Organizacje feministyczne podają, że liczby te są znacznie zaniżone.


  • Kobieta w judaizmie

Pięcioksiąg - Tora w znacznym stopniu podkreśla równouprawnienie kobiet. Wprawdzie Księga Ba-midbar (Księga Liczb) zaczyna się od spisu ludności, gdzie nie brano pod uwagę kobiet, ale córki Selofchada  z rodu Menaszego, składają petycję Mojżeszowi, by mogły przejąć ziemię po zmarłym ojcu, który nie miał synów.


Kiedy córki Selofchada usłyszały, że ziemia zostanie podzielona pomiędzy plemiona, a one nie otrzymają swojej porcji, zwołały się, by przedyskutować tę sprawę. Stwierdziły wówczas: Boże miłosierdzie i współczucie ma inny charakter aniżeli niż ludzkie. Ludzkość faworyzuje mężczyzn, nad kobietami. Bóg taki nie jest; Jego miłosierdzie obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn, w tym samym stopniu.  


W ten sposób, mimo, że nie były uwzględnione w spisie izraelitów, mogą dziedziczyć. W Gen - Księdze Rodzaju Bóg mówi do Abrahama, by słuchał się swojej żony, Sary, i postępował wedle jej woli. (W Nowym Testamencie zaprzecza temu Św. Paweł, pisząc, że to Sara bezwzględnie słuchała Abrahama) Oczywiście role jakie spełniali mężczyźni i kobiety są różne, ale kobieta jako żona i matka jest określana  "kapłanką ogniska domowego". 


Talmud - katechizm judaizmu mówi, że gdy pobożny mężczyzna poślubia niegodziwą kobietę, sam staje się niegodziwcem, ale jeżeli nikczemny mężczyzna poślubia pobożną kobietę, mężczyzna dzięki niej staje się pobożny. (Św. Paweł w Nowym Testamencie przytaczając tę samą prawdę objawioną, niegodziwość wiąże z pogaństwem. Poganin poślubiając kobietę wierzącą, staje się lepszy)
Kobiety nie są obciążane przykazaniami, które muszą być wykonywane w określonej porze dnia, czy roku. Kobieta nie porzuci płaczącego dziecka by iść się modlić, czy spełnić jakieś inne przykazanie. Zwolnienie z przykazań, było i jest interpretowane przez wielu rabinów jako zakaz ich wypełniania przez kobiety. Jednak nic takiego nie ma w Torze. Jeżeli kobieta może wykonać przykazanie to ma do tego prawo, ale lepiej by zajmowała się domem.

Bóg jest postacią androgyniczną!

Należy zwrócić uwagę, że w judaizmie, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, Bóg nigdy nie był nigdy postrzegany jako przedstawiciel płci męskiej. (Tę cechę podchwyciła niedawno Prymas Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Szwecji Antje Jackelén) Skoro mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na podobieństwo Boga, to musiał On dać im obie te cechy. Dlatego Bóg jest postacią androgyniczną!  Oczywiście Bóg nie ma ciała. W języku hebrajskim nie ma rodzaju nijakiego, dlatego jedynie dla wygody nadano mu rodzaj męski.

Negatywne cechy kobiet w Talmudzie

Podobnie jak w Koranie w Talmudzie pojawiają się również negatywne cechy kobiet. Rabini opisują kobiety jako leniwe, zazdrosne, żarłoczne, próżne. Są skłonne do plotek i łatwo są podatne na zmianę zdania, czy schizmę. Jedną z "niedoskonałości" kobiet jest popędliwość i skłonność do lubieżności. Starano się ograniczać zakres aktywności do roli matki i żony. Odradzano kobietom podejmowania studiów religijnych, by nie były nazbyt skupione na kwestiach duchowych, zaniedbując codzienne obowiązki.

  • Kobieta w chrześcijaństwie

"Kobiety są błędem natury (...) z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu (...) są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny (...) Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna (...) Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych (...) Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów"
- św. Tomasz z Akwinu


"Kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie." - św. Augustyn

Stary Testament pełen jest przykładów dyskryminacji kobiet. Kobieta jest przede wszystkim winna grzechu pierworodnego, bo namówiła Adama do zerwania jabłka poznania dobra i zła. To oznaczałoby, że to ona skutecznie potrafiła zdominować jego umysł.
Kobiety najczęściej są rzeczą służącą mężczyźnie. W Księdze Mojżeszowej czytamy "Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego".
Księga Mądrości Syracha 7 23-25 Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! Córki posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem, a nie uśmiechaj się do nich!

 

Nowy Testament

Nie lepiej jest w Nowym Testamencie. W Ewangelii Świętego Marka w rozdziale Prawdziwa rodzina czytamy o tym, że dla Jezusa prawdziwą rodziną byli ci, z którymi przebywał i których nauczał, a nie matka i jego bracia. Jezus za to bronił Marię Magdalenę przed Judaszem Iskariotą za "zmarnowanie drogocennego olejku" na obmywanie nóg Chrystusowi. Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że zasiadał przy jednym stole z kobietami, a nawet z grzesznicami. On zaś traktował kobiety równoprawnie jako córki Abrahama.


Nie zmienia to jednak powtarzanego przez wielu ewangelistów przesłania: Mężczyzna ma żyć tak by przypodobać się Panu Bogu, a kobieta zamężna by przypodobać się mężowi. "Mężowie mają miłować swoje małżonki jak Chrystus umiłował Kościół". Widać tu wyraźnie zaznaczoną hierarchę.
Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian zaleca życie w celibacie. "Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety (...) kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto jej nie poślubia, lepiej czyni".  Dopiero zagrożenie "wszeteczeństwem" ma być usprawiedliwieniem dla małżeństwa. "Lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć". Zachęca małżonków do współżycia ze sobą, ale za wspólna zgodą. Zachęca, a nie nakazuje.

Nadużywanie religii

Teksty Św. Pawła z pewnością stały się usprawiedliwieniem do celibatu wśród księży katolickich. Stały się źródłem pomyłek filozoficzno-religijnych, jakie dokonywali różni tłumacze i interpretatorzy Pisma Świętego. Na przestrzeni wieków cielesność i seksualność była utożsamiana ze złem. Podkreślano podatność kobiet na schizmę, magię i praktykowanie czarów. Kamienowanie kobiet, palenie na stosie to praktyki mrocznych czasów średniowiecza, ale nie tylko. Pamiętamy scenę kamienowania kobiety w powojennej wiosce we Włoszech w jednym z filmów z Sofią Loren.

Palenie kobiet na stosie

Palenie kobiet na stosie było popularną formą zabijania jaką stosowali chrześcijanie. Wystarczyło podejrzenie o innowierstwo, głoszenie herezji, czary. Podczas palenia kobiety miały przyznawać się do winy. porzucać diabła, który w nie wstąpił. Było również zbiorowe palenie kobiet na stosach. Niechlubną praktykę palenia kobiet na stosie stosowano na terenach Polski. W latach 1622, 1639–1642, 1651–1652 były na terenie Śląska i Księstwa Nyskiego były wręcz pogromy kobiet w męczarniach na płonących stosach. 


Podczas tortur kobiety miały wyznaczać następne kobiety do spalenia. Na wzgórzu Czarownic w  Doruchowie w roku 1775 miano spalić na stosie 11 kobiet. Oskarżono je o rzucanie czarów na miejscową dziedziczkę, jak również o utrzymywanie kontaktów z diabłami. Ostatnia kobietę -Barbarę Zdunk spalono na stosie w Reszlu w 1811 roku. Przyczyną spalenia kobiety było rozwiązłe życie i spowodowanie pożaru w Reszlu w 1807 roku. Mimo, że pożar wywołali żołnierze armii Napoleona kobietę spalono, z uwagi na silną presję mieszkańców, mimo ze zgodnie z prawem palenie kobiet na stosach było wówczas zakazane.W jakim stopniu religia kształtuje zwyczaje ludności.
Czy jednak religia może odpowiadać za przemoc wobec kobiet?
Jak walczyć z przemocą wobec kobiet i czym są współczesne ruchy feministyczne?
Tym zajmiemy się w kolejnym artykule na ten temat.

 #przemoc wobec kobiet #kobieta w islamie #kobieta w judaizmie #kobieta w chrześcijaństwie #Parbati Budha #Barbara Zdunk #palenie czarownic #kamienowanie #postać androgyniczna #kobiety w hinduizmie #Koran #Talmud #Tora #Biblia #Pięcioksiąg Pismo Święte #25 listopada #obrzezanie kobiet #infibulacja

- Copyright © Inside Your Life | blog lifestylowy - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -