Archiwum dla 2020

Dezynfekcja od ideologii LGBT


Wszystko wskazuje na to, że dezynfekcja Polski od ideologii LGBT będzie podstawowym lekarstwem na wszelkie problemy z jakim w najbliższym czasie spotka się obecny rząd. W ramach zasady dziel i rządź. PiS skutecznie podzielił społeczeństwo dając im igrzyska na miarę XXI wieku. Wydaje się, że walka rządu z LGBT powinna zepchnąć na dalszy plan protesty rolników, górników, czy brak miejsc w szpitalach i respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Teraz "walczący o polskie rodziny" rząd śmiało będzie mógł wprowadzić przepisy dotyczące zdjęcia z odpowiedzialności karnej urzędników rządzącej partii, którzy dopuszczają się niegospodarności, czy wręcz złodziejstwem. Może nawet jakiś ksiądz stwierdzi, że siódme przykazanie nie obowiązuje członków PiS, zwłaszcza w okresie walki z pandemią.

 

Strategia zawłaszczania państwa

Na początku XXI wieku główny ideolog PiS ogłosił, że stworzy nową rzeczywistość pod nazwą IV Rzeczpospolita Polska. Planował zerwanie ciągłości państwowości i zaczął pisać historię na nowo. Chciał stworzyć w Polsce Budapeszt. Możliwość realizacji tego planu przerwały wówczas zbyt nachalne próby wchłonięcia do PiS ówczesnych koalicjantów partii rządzącej. To doprowadziło do rozbicia koalicji i w efekcie końca budowania IV RP. Po kilku latach mimo utraty władzy i chwilowych problemów z utrzymaniem poparcia działaczom PiS udało się zjednoczyć prawicę. Dzięki dobrze zorganizowanej propagandzie opartej o kłamstwa i pomówienia odzyskali oni władze w 2015 roku deklasując konkurencję. Do podstawowych kłamstw wykorzystano katastrofę smoleńską, obciążenie premiera Tuska aferą Amber Gold, oskarżaniem o przestępstwa i kolesiostwo członków podstawowych organów państwowych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy itd. 

 

Pierwszym celem PiS po przejęciu władzy było zawłaszczenie lub skompromitowanie podstawowych instrumentów konstytucyjnego ładu demokratycznego państwa prawa. Tempo zmian było na tyle dynamiczne, że w 2019 roku demokracja w Polsce stała się już fikcją, a pojawienie się pandemii dodatkowo ułatwiło stworzenie w naszym kraju ustroju na wzór Białorusi, Rosji, czy Turcji. Dzięki programowi 500+ udało się PiS przekupić mieszkańców wsi i społeczeństwo z niższym wykształceniem. W dyscyplinowaniu elektoratu nie bez znaczenia jest aktywna pomoc ze strony kościoła katolickiego zwłaszcza środowisk oddanych księdzu Rydzykowi. Dzięki temu PiS mógł bez problemów działać niezgodnie z prawem niszcząc konstytucję, ale również wygrać wybory parlamentarne jak i prezydenckie.    

Walka z uchodźcami

Wszytko wskazuje na to, że kolejnym etapem strategii rządów PiS będzie transferowanie wybranych elementów z ideologii katolickiej do prawodawstwa. W ten sposób rządzący będą mogli nie tylko finansowo spłacić dług względem oficjeli kościelnych, ale również wyeksponować swoje oddanie w "ochronie wartości chrześcijańskich", czy "polityce prorodzinnej". Co ciekawe kościół katolicki jest kościołem hierarchicznym. Najwyższym zwierzchnikiem kościoła jest papież. Jednak w Polsce nie jest realizowana polityka Watykanu, ale toruńska. Testem na lojalność polskich katolików względem papieża Franciszka była krucjata PiS przeciw uchodźcom. Wprawdzie nie wprowadzono stanu wyjątkowego jak na Węgrzech, ale dokładnie zdefiniowano uchodźcę jako roznosiciela chorób i robactwa. Nie pomogły apele papieża. Większość Polaków przyjęła toruńską wizję świata opartego na egoistycznym pojmowaniu wartości sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi. Jak to podkreślił jeden z działaczy PiS on "nie jest na pasku (pensji) u papieża więc nie musi go słuchać". 


Krucjata przeciw ideologii LGBT

Zachęceni sukcesem jakim było przeciwstawienie się Watykanowi odnośnie postępowania z uchodźcami, stratedzy polityki PiS chcą teraz pójść dalej. Hasłem przewodnim 2020 roku ma być twierdzenie, że przedstawiciele LGBT nie są ludźmi. Mówił o tym prezydent Duda w kampanii wyborczej. Wypowiadanie takich słów stało się tak nośnym przekazem, że członkowie PiS ciągle używają podobnych zwrotów. To wpływa na ich pozycjonowanie w oczach prezesa i dzięki temu są nagradzani intratnymi stanowiskami. Podobnie jak w przypadku łamania praworządności w Polsce, nagonka jaką PiS stosuje w stosunku do społeczności LGBT wywołuje oburzenie na świecie. List 50 ambasadorów podpisany przez ambasadora USA w Polsce panią Georgette Mosbacher nie robi jednak większego wrażenia na ideologach PiS. Minister Spraw Zagranicznych pan Rau wezwał nawet panią ambasador na dywanik. Nie wiadomo, czy sprawy łamania praw człowieka w Polsce w związku z ustawą antyprzemocową i dyskryminacją osób zaliczanych do LGBT nie odbije się niekorzystnie na naszych stosunkach z USA, a co za tym idzie obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. 

 

Obrzydliwość, grzech, dekalog

Dla chrześcijan związki tej samej płci są czymś obrzydliwym, traktowanym na równi z przedmałżeńską utratą dziewictwa, masturbacją, lubieżnością, prostytucją, obżarstwem, kłamstwem, obmawianiem bliźnich itd. Jednak Chrystus najbardziej nienawidzi obłudy, duchowej pychy, nieczystości, obojętności na potrzeby innych, niewiary. W doktrynie kościoła katolickiego grzechami głównymi są: pycha, chciwość, nieczystość, łakomstwo, zazdrość, gniew, lenistwo lub znużenie duchowe. Dekalog nic nie mówi o związkach ludzi tej samej płci. Dlatego są kościoły chrześcijańskie, które traktują związki jednopłciowe jako ułomność, która wynika naszej grzeszności. Wszak wszyscy grzeszymy. W kościołach tych homoseksualiści, czy lesbijki są również duchownymi, nawet biskupami, jak w Szwecji. Chyba to lepiej, gdy duchowny oficjalniej est w związku z partnerem tej samej płci niż potajemnie uprawia seks z ministrantami, czy innymi klerykami. Piętnowanie tego przez księży katolickich to jest po prostu hipokryzja. Natomiast, unikanie stałych, oficjalnych związków świadczy jedynie o ich rozwiązłości.


Dokąd zmierzamy?

Zwolennicy zmian ustrojowych opartych o nauczanie kościoła katolickiego w Polsce twierdzą, że działają w "obronie rodziny". Dodajmy rodziny katolickiej. Wroga widzą w liberalizmie i prawa człowieka do samostanowienia o swoim losie. Dla nich zagrożeniem jest nawet konwencja stambulska chroniąca kobiety i dzieci przed przemocą. O ile w miarę łatwe jest określenie związków jednopłciowych jako coś obrzydliwego w sensie przekazu z Pisma Świętego to jak religijnie uzasadnić ograniczanie kobietom prawa do obrony przed przemocą, nakazywanie ciągłego rodzenia dzieci, czy zakazywanie uczenia się i robienia kariery zawodowej. A co będzie w kolejnej kadencji sejmu? Zakaz prowadzenia pojazdów przez kobiety, nakazywanie zasłaniania twarzy? 
Jaka będzie Polska końca lat dwudziestych XXI wieku? 
Czyżby czekała nas kolejna inkwizycja?


Świat budowany na emocjach

Należy zauważyć, że nie tylko kościół katolicki w Polsce interesuje się "naprawianiem" społeczeństwa. Socjologowie protestanccy uważają, że wszystkiemu winne jest wychowanie młodzieży bez Boga. Ograniczanie się w procesach dydaktycznych jedynie do pobudzania u młodzieży emocji powoduje, że tworzą oni świat, który nie jest oparty o wartości chrześcijańskie. To prosta droga do egocentryzmu. Dlatego wśród młodych ludzi dominuje egoizm i epikureizm. Coraz więcej jest osób pozbawionych empatii, a jedynym celem jest ich własne szczęście kosztem innymi. Za ten trend socjolodzy winią laicyzację życia, powszechną w XX wieku, która w wielu krajach przyczyniła się do usankcjonowanego prawnie ateizmu. Do dziś istnieją kraje, w których symbole religijne w miejscach publicznych są zakazane. Według socjologów chrześcijańskich odrzucenie przez władze państwowe chrześcijańskiej tradycji wprowadziło chaos i spustoszenie w umysłach ludzkich. Kreowanie światopoglądu opartego jedynie o emocje spowodowało upadek rodziny jako podstawowej komórki społecznej.


Kto mieczem wojuje...

Ewangelia św. Mateusza 26. opisuje moment pojmania Chrystusa. W wersecie 51,52 mamy scenę, gdy jeden z uczniów staje w Jego obronie dobywając miecza. Jezus napomina go słowami : "Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną". To najlepiej tłumaczy, że każda akcja skierowana przeciw gender, LGBT, czy ruchom feministycznym skutkować będzie reakcją przeciwną. Dlatego będą wzmagać się będą obsceniczne happeningi społeczności gender i LGBT. Kobiety będą pamiętać, aby nie uzależniać się finansowo od swoich partnerów tak by mogły łatwo odejść. 


Nauka św. Mateusza zawiera jeszcze jedno niezwykle ważne przesłanie. W wierszu 53 czytamy, że moc Boga jest dużo większa niż nasze starania. Żadna krucjata, czy inkwizycja nie przyspieszy "boskiego planu ratowania świata". Żaden minister nauki, czy rodziny nie spowoduje, że Polki z dnia na dzień staną się surogatkami programu 500+.

#LGBT #gender #konwencja stambulska #związki jednopłciowe #krucjata #inkwizycjaSzukając nadziei. Bonhoeffer


W kościołach protestanckich śpiewana jest pieśń do tekstu pastora Dietrich Bonhoeffera "Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony". Przepełnione wiarą słowa tej pieśni nie wskazują, że D. Bonhoeffer napisał ją w celi aresztu gestapo w 1944 roku, gdzie był poddawany niewyobrażalnym torturom. Bezsilność sytuacji w jakiej znalazł się pastor w ostatnich dniach życia musiała być przerażająca. Jednak godność i wolność zapewniała mu wiara i miłość do Boga.

Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony

Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony,
przeżywać mogę każdy dzień i rok.
Wiernością Twoją jestem pocieszony,
wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok.

Refren:
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
nie lękam się, co mi przyniesie dzień,
Ty jesteś ze mną stale od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień.

Lecz moje serce dręczą stare grzechy
i gniecie brzemię, ciężkich cierpień znój.
Dlatego szukam, Panie, Twej pociechy,
ach, nie omijaj mnie, o Zbawco mój.

Choć, Panie, dajesz kielich mi goryczy
i chcesz, bym kornie wypił go do dna,
to jednak dusza ma na Ciebie liczy,
że Twoja miłość nam ratunek da.

Niech dzisiaj ciepło Twoje światło płonie,
przed którym pierzchnąć musi życia noc.
Daj nam wytchnienie w dzieci Twoich gronie,
byśmy wysławiać mogli Twoją moc.

A gdy nastanie cisza upragniona,
daj mi usłyszeć dzieci twoich śpiew
i niech też dusza moja utęskniona
dostąpi wejścia do ojczystych stref.

Tekst: ks. Dietrich Bonhoeffer 1944 
Oryginalny tytuł: Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Melodia: Siegfried Fietz
Tłumaczenie: ks. Tomasz Bruell 1980

Źródło: Śpiewnik Ewangelicki, Bielsko Biała 2002, Nr 100
© Wydawnictwo Augustana 2008

 

Stres, bezsilność

W naszym życiu ciągle mamy do czynienia z sytuacjami stresowymi. Nie chodzi o sytuacje trudne, wymagające od nas maksymalnej koncentracji, ale o sytuacje, w których natrafimy na bezradność w pokonaniu muru, który ciężko jest obejść. O ile drobne problemy wymagają od nas kreatywnego myślenia, beznadzieja bezsilności prowadzi nas jedynie do długotrwałego stresu i apatii. 


Koronawirus

Rok 2020 zapisze się w historii z pewnością jako rok, który odegra znaczącą rolę w naszej psychice. Do tej pory porządek świata były w stanie zburzyć jedynie wojny światowe. Mimo, że niszczyły one życie społeczne, były w pewnym stopniu zarządzane przez grupy interesów. Gdy na frontach wojennych ginęli cywile i żołnierze, byli tacy co produkowali broń dla obu stron konfliktu. Teraz wróg okazał się niewidocznym wirusem wywołującym pandemię. Nie rozróżnia on ani granic, ani statusu ofiary. To jak gra w totolotka, tylko wygraną nie są pieniądze, ale bezobjawowa lub pełnoobjawowa choroba, kwarantanna, bądź śmierć. Gdy w marcu 2020 roku pojawił się w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego co to oznacza.

Marzec 2020

Marzec 2020 roku był czymś nierealnym. Coś działo się gdzieś, a nagle zaczęło dotyczyć Polski, naszego regionu, naszej rodziny. Wszystko wywróciło się do góry dnem. Utraciliśmy nasze źródła przychodów. Przestały działać nasze rodzinne interesy, straciliśmy pracę. Przestała funkcjonować służba zdrowia. Uczniom i studentom urządzono bezterminowe wakacje. Nastąpił chaos decyzyjny. Rządy działając po omacku wydawały mniej, czy bardziej niezrozumiałe decyzje.

Najgorsze było to, że zamknięto nas wszystkich w domach. Całe rodziny izolowano, z ich problemami, konfliktami rodzinnymi, bezsilnością. Koronawirus wyzwolił patologie (a w zasadzie kwarantanna).Lockdown

Kwarantanna, czy lockdown spadł na nas tak samo niespodziewanie jak koronawirus. Samo słowo lockdown (czyt. lokdaun) jest spolszczeniem angielskiego "lock down". To historyczny zwrot oznaczający konieczność powrotu więźniów do cel po emocjach związanych z grą w piłkę nożną na więziennym boisku. Na taką grę pozwolili im strażnicy więzienni, a potem więźniowie wracają tam, gdzie jest ich miejsce. To bardzo trafne porównanie. Nasze życie jest jak gra w piłkę nożną w więzieniu, na którą chwilowo pozwolili nam strażnicy. Jednak od czasu, do czasu arbiter spotkania wyznacza nam należne miejsce w celi.


Kwarantanna jedynym lekarstwem na COVID-19?

Koronawirus uświadomił nam bezsilność z jaką spotykamy się w życiu.  Myśleliśmy, że jesteśmy niepokonani, bo mamy XXI wiek, rozwój technologiczny, demokrację, konstytucję, prawa człowieka. Jednak, gdy na skutek ewolucji wirusów dochodzi do wykształcenia niezniszczalnych patogenów, zderzamy się ze ścianą bezradności w obliczu pandemii. Pojawia się kryzys, którym trzeba jakoś zarządzać. O powadze sytuacji wiele osób zdało sobie sprawę w pierwszych dniach pandemii, widząc zdjęcia z kolumnami ciężarówek wywożących trumny z ciałami pierwszych ofiar wirusa. Pojawiła się etyka życia i śmierci - wybory włoskich lekarzy decydujących kogo będą ratować, a kto na to już nie zasługuje. Kluczowe stało się zasłużenie na podłączenie do respiratora. To wzmacniało w nas przekonanie, że kwarantanna jest konieczna, jako jedyne lekarstwo na COVID-19.
Pogodziliśmy się z dobrowolna niewolą.


Rezygnacja z podstawowych praw obywatelskich

Rezygnacja z podstawowych praw obywatelskich była dla wielu z nas czymś co nie da się pogodzić z demokracją. Wcześniej odebrano nam konstytucję, trybunał konstytucyjny, wolne sądy, prawo do demokratycznego wyboru prezydenta. Z bezsilności wynikającej z pandemią przyjęliśmy te upokorzenia dotyczące odebrania naszych praw. Dodatkowo przez brak wprowadzenia stanu wyjątkowego skutkami zmian administracyjnych niszczących nasze źródła przychodu obciążono nas samych. Odebrano nam prawa do odszkodowań.  Zamknięto nasze zakłady pracy i firmy. Pozbawiono źródeł dochodu. Wspaniałomyślnie zwolniono nas jedynie z obowiązku płacenia obowiązkowych składek na ZUS. Składek, które mieliśmy płacić za to że bezproduktywnie siedzieliśmy  w domach. Stopień bezsilności, a przy tym stresu sięgnął zenitu.Pomoc psychologiczna

Gdy dochodzi do katastrofy, jej ofiary, świadkowie wymagają opieki psychologicznej. Wiosną 2020 roku ogarnęła nas globalna katastrofa, którą nikt nam nie wytłumaczył. Za to tresowano nas karami.
Gdy zachorowalność dzienna na koronawirusa wynosiła poniżej 300 osób za wejście do lasu groziła kara do 30 000 zł. Wywieszenie na rowerze hasła w obronie Programu 3 Polskiego Radia wiązało się z więzieniem rowerzystki. To były przestępstwa władzy, które nie powinny ulec przedawnieniu.


Zarządzanie kryzysem

Większość z nas nie jest politykami. Dajemy rządowi kredyt zaufania i oczekujemy od rządzących uczciwości. Po czterech miesiącach życia w stresie bezsilności związanej z restrykcyjną polityką rządu w obliczu pandemii, premier ogłosił koniec pandemii., a kandydat na prezydenta wyznał, że już nie trzeba się szczepić. Z radością porzuciliśmy wszelkie zakazy. Zaczęliśmy bawić się na weselach i wyjechaliśmy na zasłużone wakacje, niektórzy z bonem turystycznym dla dzieci. W efekcie pandemia nie tylko nie przygasła, ale przybrała na tempie wzrostowym. Gdy liczba nowych zachorowań zaczęła zbliżać się do 1000 przypadków do dymisji podają się ci, którzy kryzysem mieli zarządzać, którym ufaliśmy. Polacy zaczynają zdawać sobie sprawę, że cały czas byli jedynie manipulowani przez polityków, którzy wykorzystali nas dla osiągnięcia swoich celów.
To nie buduje pewności.


Szkoła niczym totalne koronaparty

Od 1 września szkoły w Polsce rozpoczynają normalna pracę. Odpowiedzialność za rozwój epidemii maja udźwignąć dyrektorzy szkół. Jednak zamknięcie szkoły, czy zdalne nauczanie, dyrektorzy szkół mają uzgadniać z lokalnymi urzędnikami GIS. To oni mogą, albo nie pozwolić na zmiany w szkołach. Na tydzień przed otwarciem szkół wszystko wskazuje na to, że dzieci będą się uczyć bez żadnego zabezpieczenia. Przestaje obowiązywać zasada dystansu społecznego i środki ochrony osobistej. O ile w komunikacji miejskiej, na ulicach czy w sklepach maseczki są obowiązkowe w szkołach nie ma żadnych zasad bezpieczeństwa, prócz mycia rąk i wietrzenia klas. Na wesela może wejść 150 osób, a do szkoły 1000.


Minister ostrzega

Jednocześnie Minister Nauki ostrzega: rodzicom, którzy chcieliby uchronić swoje dzieci i rodziny przed szkolnym koronaparty grozi kara 10 tys. złotych. Mimo, że z epidemią mamy do czynienia od pół roku nadal panuje chaos i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności nie tylko za wydawane przez rząd pieniądze, ale i za decyzje narażające zdrowie Polaków. Najśmieszniejsze są nadal propagandowe wrzutki. Szkoły mają dostać 50 mln maseczek, których nie trzeba nosić! To kolejna bezsilność, która nas przytłacza. Do tego łódzki kurator oświaty ogłasza, że jedynym z czym trzeba walczyć w szkołach jest wirus LGBT. Wykorzystuje się przy tym religię do szerzenia nienawiści w społeczeństwie, co nawet zauważa i piętnuje papież Franciszek.


Źródło: strefabiznesu.pl

Co przyniesie dziecko ze szkoły

Głównym argumentem rządzących odnośnie otwarcia szkół jest niska zakażalność  wirusa między dziećmi. Ciężko to weryfikować bo dzieci chorują bezobjawowo, a niska emisja zarazy jest jedynie u dzieci do 10-12 roku życia. Do tego w okresie grypy kichać i kaszleć będą wszyscy. Przez to wzrośnie emisyjność wirusa, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych jakim są klasy lekcyjne, czy korytarze w szkołach. Należy również pamiętać, że transmisja wirusa między dziećmi, a dziadkami jest bardzo wysoka. Dzieci są śmiertelnym zagrożeniem nie tylko dla nauczycieli, ale i dla swoich dziadków! Dlatego podejście do edukacji dzieci powinno być jak najbardziej indywidualne i zależeć od decyzji rodziców. Niestety tego broni się Minister Edukacji grożąc rodzicom karami w wysokości 10 tys. zł. Z drugiej strony dzieci pozamykane w domach to nic dobrego. To rodzi patologie i odbiera dzieciom możliwość rozwoju. 
W tej sytuacji trzeba znaleźć złoty środek.


Szukając nadziei

Życie w ciągłym stresie nie tylko niszczy naszą psychikę, ale paradoksalnie zmniejsza odporność naszego organizmu na różnego rodzaju choroby. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Wiosną 2020 roku pozamykani w domach ludzie starali się wzajemnie wspierać poprzez internet, czy sąsiedzkie koncerty "balkonowe". Teraz, gdy pandemia ma przybrać drugą, o wiele silniejszą skalę wzrasta poczucie zagrożenia. Beznadzieja z jaką mamy do czynienia w związku z koronawirusem i  niekompetentnością naszych władz staje się bezspornie źródłem trwałego stresu dla wielu Polaków. Wystarczy przytoczyć statystyki. Od początku roku tyle samo osób umarło na koronawirusa, co popełniło samobójstwo. W Piśmie Świętym jest wiele przypowieści odnośnie zarazy. Jest ona obecna niemal we wszystkich Księgach. Zawsze jest jakieś cudowne wybawienie przez Twórcę.
Może trzeba jak Bonhoeffer, zaufać w tych dniach Panu Bogu.#nadzieja #pandemia #koronawirus #Bonhoeffer #kwarantanna #lockdownŁódź, miasto tolerancji


Łódź, w języku jidysz pisze się - ‏לאָדזש‎, po niemiecku Lodz lub Lodsch, w języku rosyjskim Лодзь. W okresie okupacji, w latach 1940–1945 roku Łódź była przemianowana na Litzmannstadt. Łódź, a w zasadzie aglomeracja łódzka, to miasto wielokulturowe, otwarte na różne religie, które ma bardzo ciekawą historią. Według dokumentów prawa miejskie nadał biskupom kujawskim, właścicielom wsi Łodzia, Władysław Jagiełło - 29 lipca 1423 roku w Przedborzu. Do 1777 roku Łodzia była niewielkim miasteczkiem liczącym 66 domów, 97 rodzin i 265 mieszkańców. Rozważano nawet odebranie Łodzi praw miejskich. Dopiero w roku 1798 wskutek sekularyzacji dóbr kościelnych, Łódź stała się miastem rządowym. Jako miasto należące do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 do Królestwa Polskiego, rozpoczął się szybki wzrost przemysłowy Łodzi. W 1820 roku Łódź,  na wniosek ówczesnego prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego – Rajmunda Rembielińskiego region wokół Łodzi wzeszedł w skład osad przemysłowych w kalisko-mazowieckim okręgu przemysłowym. Miastu wyznaczono rolę ośrodka tkackiego i sukienniczego.

Lokalizacja przemysłu włókienniczego

Na szybki rozwój przemysłowy Łodzi miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim przemysł włókienniczy wymaga dużej ilości wody. Łódź to było wymarzone miejsce na taką lokalizację. Miasto położone na Wyżynie Łódzkiej obfitowało w liczne strumienie i źródła. W 1825 roku pisał o tym Stanisław Staszic. Niemal każda fabryka miała swój strumień. Nic dziwnego. Pod miastem jest wielkie podziemne jezioro. Wyszło to na jaw przy niedawnej przebudowie dworca kolejowego. Drobne rzeki były nie tylko źródłem wody technologicznej dla przemysłu. Stawiane na nich młyny napędzały w manufakturach park maszynowy. 


Po drugie Łódź XIX wieku była niczym dzisiejsza strefa przemysłowa i wolnocłowa zarazem. Łódź leżała na rubieżach zaboru rosyjskiego. Blisko była granica z zaborem niemieckim. Dzięki temu świetnie nadawała się jako zaplecze produkcyjne tkanin i tekstyliów zarówno dla Rosji jak i Niemiec. Do Austrii również nie było daleko. Żeby przyspieszyć rozwój miasta stworzono dogodne warunki prawne dla osadników. Państwowa własność ziem umożliwiała jej sprzedaż osadnikom dysponującym odpowiednim kapitałem. To przyciągało inwestorów. Trzecim argumentem przemawiającym za tą lokalizacją była Puszcza Łódzka. Tereny kupowane przez osadników były silnie zalesione. To dawało im materiał potrzebny do budowy fabryk. Do rozwoju przemysłowego Łodzi przyczyniło się również otwarcie w 1865 roku kolei Warszawsko - Wiedeńskiej.  Fabrykanci

W pierwszej połowie XIX wieku do Łodzi przyjeżdżali tkacze i sukiennicy, głównie niemiecko języczni. Uciekali oni przed industrializacją jaka zachodziła na zachodzie Europy. Wypierała ona drobne zakłady tkackie. Tkacze byli zazwyczaj wyznania protestanckiego. To było nowe wyznanie na terenie Łodzi obok cerkwi i kościoła katolickiego. Do Łodzi migrowali nie tylko Niemcy. Ciekawy jest przykład Jana Fryderyka Zacherta, który przybył na nasze tereny z Leeds z Anglii. Szybki rozwój Łodzi nastąpił wraz z industrializacją przemysłu w drugiej połowie XIX wieku. Z niespełna tysięcznego miasta tkackiego, Łódź stała się 300 tysięcznym miastem przemysłowym. Kapitał inwestycyjny przywozili wówczas Niemcy i Żydzi. Ten udział narodowości w budowie miasta najlepiej ilustruje Ziemia Obiecana Władysława Reymonta. Reymont jako inwestora przedstawia niemieckiego protestanta, którego ojciec ma warsztat tkacki. Mamy Żyda, który żyje z handlu i obracania pieniędzmi i inżyniera Polaka, który spienięża majątek ziemski swojej niedoszłej żony. W ten sposób zdobywają fundusze, aby razem zbudować fabrykę.

Aż trudno dziś uwierzyć, że przemysłowa Łódź na przełomie XIX i XX wieku zaopatrywała w tekstylia Chiny.

Łódź Manchesterem wschodu

Największymi łódzkimi fabrykantami byli Karol Wilhelm Scheibler i Izrael Poznański. Jeden i drugi budowali nie tylko fabrykę, ale przede wszystkim miasto. Na wzór Manchesteru obok fabryk powstawały osiedla mieszkaniowe, kościoły, a nawet przyzakładowa przychodnia lekarska, przedszkole i stołówka. Izrael Poznański wybudował obok fabryki okazały pałac, w którym nigdy nie zamieszkał. Do śmierci mieszkał w skromnym, drewnianym domku. Mimo, że był Żydem uczestniczył w budowie murowanego kościoła katolickiego przy Placu Kościelnym, a stary kościół drewniany uchronił przed zniszczeniem, przenosząc go na przyfabryczne osiedle robotnicze.

źródło - www.uml.lodz.pl
 

Kościoły Łodzi

Najstarszym łódzkim kościołem rzymskokatolickim jest wspomniany już drewniany Kościół św. Józefa (dawniej Kościół pw. Wniebowzięcia NMP) z 1763 roku. Do 1920 roku Łódź należała do diecezji gnieźnieńskiej. Dopiero Benedykt XV powołał diecezję łódzką, a Jan Paweł II w 1992 roku podniósł Łódź do rangi arcybiskupstwa. W 1906 roku na terenie Łodzi wybudowano starokatolicki kościół mariawitów, do dziś jest to dość duża społeczność.


W Śródmieściu Łodzi mamy dwie cerkwie prawosławne. Trzecia znajduje się na cmentarzu na Dołach. Zostały one ufundowane przez łódzkich fabrykantów jako dowód lojalności względem władz carskich, mimo, że liczba wiernych prawosławnych nigdy nie była zbyt duża.


W 1928 roku wybudowano obok powstającej katedry katolickiej, kościół ewangelicko-augsburski Św. Mateusza. Jednak bardziej znaczącym ośrodkiem ewangelików był Zgierz położony w bezpośrednim sąsiedztwie, na północ od Łodzi. Tu okazały kościół wybudowano sto lat wcześniej. Funkcjonowała też szkoła ewangelicka, okazała plebania z przedszkolem i osiedlem mieszkaniowym. Wszystko za sprawą umowy zgierskiej z 1821 roku. Głównym pomysłodawcą umowy był wspomniany już Rajmund Lubicz-Rembieliński. Umowa gwarantowała 300 tkaczom, osadnikom niemieckim wybudowanie własnego osiedla i stworzenie na terenie miasta parafii ewangelicko-augsburskiej. Jednym z takich tkaczy-pionierów był wspomniany już Zachert, imigrant z Anglii. Kościół, wraz z okazałą dzwonnicą nie zachował się do naszych czasów. W 1939 roku Niemcy zbombardowali kościół i plebanię. Proboszcz parafii ewangelickiej trafił do Dachau, gdzie zmarł. O tych faktach można dowiedzieć się z wystawy i z materiałów przygotowanych przez IPN.


Do 1939 roku funkcjonowało w Łodzi 250 synagog i domów modlitwy. Najczęściej były to niewielkie pomieszczenia w prywatnych posiadłościach. Główną, najbardziej okazałą była synagoga na ul. Kościuszki, spalona w 1939 roku. Do dzisiejszych czasów zachowała się synagoga Reicherów, oraz synagoga w kamienicy przy ulicy Pomorskiej, gdzie znajduje się siedziba Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Na terenie Łodzi jest cmentarz żydowski, największy w Polsce i drugi pod względem wielkości w Europie. Zajmuje powierzchnię 42 ha, na której spoczywa 250 tys. pochowanych, w tym blisko 50 tys. ofiar łódzkiego getta. Cmentarz jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Radegast, gdzie znajduje się Muzeum Holokaustu.

Tydzień ekumeniczny

Różnorodność kościołów chrześcijańskich najlepiej zaobserwować w styczniu, gdy obchodzony jest w aglomeracji Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się na świecie w XIX w. W obecnym kształcie jako styczniowy Tydzień Modlitw wspólne nabożeństwa odbywają się od 1908 r. W Łodzi od lat w modlitwach ekumenicznych regularnie uczestniczyło kilka kościołów. protestanckich, katolickich, czy prawosławnych. Wraz z objęciem archidiecezji łódzkiej przez abp Grzegorza Rysia ekumenia w Łodzi nabrała innej jakości. Obecnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Łódzkim dłużej niż siedem dni. W 2020 roku wspólne nabożeństwa prowadzono w 14 kościołach od 18 do 30 stycznia. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, gdzie modlitwy o jedność chrześcijan są tak powszechne. Do modlitwy ekumenicznej włączył się autokefaliczny kościół prawosławny, kościół katolicki, kościół ewangelicko-metodystyczny, kościół ewangelicko-reformowalny, starokatolicki kościół mariawitów, kościół chrześcijan baptystów, kościół polskokatolicki, kościół ewangelicko-augsburski. W większości nabożeństw modlitwom towarzyszyły nieoficjalne spotkania parafian z przedstawicielami innych wyznań.

 

Ekumeniczna Pielgrzymka do Ziemi Świętej 

Z inicjatywy abp Grzegorza Rysia, pod patronatem Urzędu Miasta Łodzi w dniach 3 – 11 grudnia 2018 roku odbyła się Pierwsza Łódzka Ekumeniczna Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Wzięło w niej udział ponad 300 osób, różnych wyznań. Duchowni wraz wiernymi mogli odwiedzać wspólnie miejsca znane z Biblii. Na początku pielgrzymki abp Ryś wręczył uczestnikom Biblię Ekumeniczną, ufundowaną przez prezydent Łodzi, panią Zdanowską. Biblia Ekumeniczna jest najnowszym tłumaczeniem Pisma Świętego uznanym przez wszystkie kościoły chrześcijańskie uczestniczące w Radzie Ekumenicznej. Uczestnicy pielgrzymki oprócz uroczystego wręczenia Pisma Świętego, najczęściej wspominają wspólne odśpiewanie Barki podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim. Podczas pielgrzymki zrodził się pomysł na powstanie Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w której będą uczestniczyć chrześcijanie różnych wyznań.


uroczystość wręczenia Biblii Ekumenicznej przez abp Rysia

Ekumeniczna Szkoła Biblijna

Ekumeniczna Szkoła Biblijna w Łodzi została powołana przez Łódzki Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Archidiecezję Łódzką Kościoła Rzymskokatolickiego. Jest to poniekąd kontynuacja przez cały rok Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzięki wspólnej lekturze Pisma Świętego chrześcijanie różnych wyznań pogłębiają swoją wiedzę na temat Biblii. Tym samym widzą brak różnic w jej interpretacji, przez różne wyznania chrześcijańskie. Rekrutację do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej rozpoczęto 1 września 2019 roku. Planowano, że weźmie w niej udział maksymalnie 60 łodzian. Wkrótce ilość chętnych przerosła możliwości organizatorów. Co ciekawe w studiach nad Biblią uczestniczą wierni z całej Polski. Z uwagi na koronawirusa w 2020 roku zajęcia w Szkole Biblijnej zostały przeniesione na jesień. Podobnie jak odłożono w czasie drugą ekumeniczną pielgrzymkę śladami listów Apokalipsy, tym razem do antycznej Turcji.

Ekumeniczna Szkoła Biblijna  źródło FB

Parada Wolności

Należałoby wspomnieć, że we wrześniu, w latach 1997 - 2002 odbywała się w Łodzi Parada Wolności. Było to ponadkulturowe święto młodych. Zjeżdżała się do Łodzi młodzież z całej Polski, a także z zagranicy. Przy dźwiękach muzyki techno młodzież tańczyła i bawiła się przechodząc przez centrum Łodzi. Manifestowała swoją radość z wolności. Bez podziałów, barier językowych, czy eksponowania preferencji seksualnych. Uczestników parady cechowała duża kultura. Przechodząc obok szpitali muzykę wyłączano, a młodzież przechodziła w ciszy, aby nie niepokoić chorych. W ostatniej paradzie uczestniczyło 25 tys. osób. Niestety, po przejęciu władzy w mieście przez prezydenta Jerzego Kropiwnickiego Parady Wolności zostały w Łodzi zakazane. Oficjalnym powodem były przepisy przeciwpożarowe! To może dziwić, bo impreza była plenerowa, a podczas imprezy nie odpalano żadnych rac (w przeciwieństwie do np. tak powszechnych obecnie marszów "niepodległości"). Mimo referendum, w którym łodzianie opowiedzieli się za przywróceniem Parady Wolności ówczesny prezydent, Pan Kropiwnicki, nie pozwolił na przywrócenie imprezy, która była wizytówką miasta.

Festiwal Dialogu Czterech Kultur    

W latach 2002 - 2009 odbywał się w Łodzi Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Była to multidyscyplinarna impreza organizowana przez instytucję Miasto Dialogu. Powstała z inicjatywy Witold Knychalskiego zaprzyjaźnionego z ówczesnym prezydentem Łodzi Kropiwnickim. Instytucję Miasto Dialogu założyło Miasto Łódź i Fundacja "Festiwal Dialogu Czterech Kultur". Zadaniem festiwalu było uwypuklenie w historii miasta różnorodności kultury rosyjskiej, niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Imprezy towarzyszące festiwalowi odbywały się w Teatrze Wielkim, Filharmonii Łódzkiej, w Teatrze Jaracza, w Manufakturze, Pałacu Poznańskiego, w Muzeum Kinematografii, w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Do udziału w festiwalu zapraszano wykonawców z Rosji, Niemiec i Izraela.


 Festiwal Czterech Kultur

W 2009 festiwal rozwiązano, gdy wyszły na jaw nieprawidłowości finansowe przy organizacji festiwalu. Organizację od 2010 roku przejęło Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zmieniając nazwę na Festiwal Czterech Kultur. Od 2013 roku organizatorem imprezy jest Muzeum Miasta Łodzi. Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwal łączy elementy teatru, literatury, filmu, muzyki, oraz sztuki wizualnej. Tegoroczna (2020 rok) edycja Festiwalu Czterech Kultur odbędzie się w dniach 3-6 września. Opublikowano już program imprezy.


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana są prezentowane wystawy służące pamięci społeczności żydowskiej w Łodzi. Park Ocalałych, w którym znajduje się Centrum Dialogu Jest poświęcony pamięci ofiar II Wojny światowej i Litzmannstadt Ghetto. Częścią ekspozycji jest w Muzeum Holokaustu na stacji Radegast, z której odjeżdżały pociągi z Żydami do obozów koncentracyjnych.


Rzeczywista tolerancja

Organizowane pielgrzymki, wspólne modlitwy, szkoły biblijne czy festiwale byłyby nic nie warte bez autentyczności zachowania zwykłych mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Mimo, że od czasu do czasu pojawiają się wulgarne napisy na murach przypominające o konflikcie między kibicami Widzewa i ŁKS-u są środowiska w których mamy do czynienia z autentyczną tolerancją. Przykładem może być Zgierz, gdzie zaprzyjaźnieni ze sobą proboszczowie dwu parafii: katolickiej i ewangelicko-augsburskiej doprowadzili do połączenia niemal w jedną społeczność wiernych tych dwu wyznań. Przez cały rok odbywają się wspólne spotkania, do których aktywnie włączył się również Klub Inteligencji Katolickiej działający przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

Przedstawicielem urzeczywistniania autentycznej tolerancji jest między innymi Magdalena Szymańska, dyrygentka Chóru z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej "Concordia".  Oprócz chóru parafialnego, prowadzi ona Chór Żydowski Clil, Miedzypokoleniowy Chór 4 Kultur DIALOG,  oraz Chór mieszany Stowarzyszenia Śpiewaczego im. S. Moniuszki w Łodzi. Wykonywanie podczas koncertów pieśni z różnych kultur niezwykle zbliżają różne środowiska.

#Łódź #tolerancja #ekumenia #wyznania #kościoły #pielgrzymka #parada wolności #Festiwal Czterech Kultur #Centrum Dialogu im. Marka Edelmana #Radegast #Ekumeniczna Szkoła Biblijna #Tydzień ekumeniczny #Biblia ekumenicznaTrasy rowerowe wokół Łańcuta


W ubiegłym roku Łańcut świętował swoje 650 lecie. To podkarpackie miasto jest położone malowniczo na granicy Podgórza Dynowskiego i Pradoliny Podkarpackiej będącej częścią wielkiej Kotliny Sandomierskiej ukształtowanej w erze lodowcowej. Południowa część miasta znajduje się w terenie  pagórkowatym, za to północ to równina rzeźbiona meandrami starego i nowego Wisłoka. 

Nic dziwnego, że w średniowieczu miejsce to spodobało się osadnikom niemieckim. Według historyków pochodzili oni z Bawarii z Landshut lub ze Śląska z Landeshut. Można wiec domniemywać, że nazwa pochodziła od niemieckiej nazwy kapelusza wiejskiego, ale prof. Miodek tłumaczy to jako "osada przygraniczna", strażnica kraju. W momencie nadania praw miejskich przez Kazimierza Wielkiego w 1349 roku istniały już w Łańcucie umocnienia obronne w postaci drewnianej fortecy - zamku i fosy wzmocnionej palisadą. Również w archiwach watykańskich można znaleźć dokument z 1378 roku potwierdzający istnienie parafii łańcuckiej. Jednak historia osady jest jeszcze starsza. Potwierdziły to prace archeologiczne podczas, których odkryto umocnienia i budowle z początków istnienia Państwa Polskiego.


Trzeba też podkreślić, że obszar ten był bogaty w zwierzynę zamieszkującą Puszczę Sandomierską. Były też kopalnie rud żelaza i iłu do wyrobu ceramiki. To wzmacniało atrakcyjność osiedla się tu przybyłej ludności.

Zamek w Łańcucie

W centrum Łańcuta znajduje się okazały Zamek. Został on wybudowany przez Stanisława Lubomirskiego w latach 1629-1642. Zamek wraz z umocnieniami obronnymi miał znaczenie strategiczne dla Polski. Trzykrotne najazdy Tatarów jakie miały miejsce na początku XVII wieku zakończyły się kompletnym spaleniem miasta w 1624 roku.

Tylko nowoczesny zamek obronny typu "palazzo in fortezza" mógł powstrzymać najazdy wroga. Te nowoczesne zamki były budowane na wzór zamków włoskich. Wyróżniały się wieżyczkami obronnymi umieszczonymi na rogach budynku mieszkalnego. Dodatkowo całość była otoczona silnymi fortyfikacjami obronnymi. Gdy ustały najazdy tatarów pod koniec XVIII wieku Izabela Czartoryska przekształciła fortecę w zespół pałacowo - parkowy.

Nasadzono tu wówczas wiele egzotycznych roślin, powstał ogród włoski, zwierzyniec. Stworzono niepowtarzalna aleję spacerową, a Łańcut stał się jedną z najwspanialszych rezydencji arystokracji w Polsce. To przyciągnęło artystów i oficjeli z całej Europy, a zamek w Łańcucie stał się atelier sztuki. Kwitło tu życie muzyczne, teatralne, towarzyskie. Częstymi gośćmi zamku w Łańcucie był Hugo Kołataj, Tadeusz Kościuszko, Jan Śniadecki, Cesarz Franciszek Józef, Arcyksiążę Ferdynand.


XIX i XX wiek to dalszy rozkwit zamku. Dzięki temu Łańcut stał się stolicą kulturalną regionu. Organizowano tu koncerty i festiwale muzyczne, polowania, turnieje tenisowe i zawody w polo. Od początku XX wieku Łańcut stał się naturalną rezydencją dyplomatów, polityków i głów państw. Gościła w Łańcucie między innymi brytyjska Królowa Maria, Franklin D. Roosevelt, Papież Pius X, Ferdynand I Król Rumunii, czy Jerzy książę Kentu. Podczas II Wojny Światowej na zamku mieszkał minister propagandy III Rzeszy Joachim Ribbentrop.
Zabytkowy i dyplomatyczny charakter zamku uchronił Łańcut przed zniszczeniami podczas obu wojen światowych.

Źródło : greenvelo.pl

Zamek w Łańcucie dziś

Przed wkroczeniem armii radzieckiej, korzystając z niemieckiego specjalnego pociągu, w asyście oddziału Wermachtu, Alfred Potocki, ostatni właściciel zamku w Łańcucie "ewakuował się" do Szwajcarii, wraz 600 skrzyniami obrazów, dzieł sztuki i kosztownościami. Zamek w Łańcucie przejął Skarb Państwa, a Potocki zmarł bezpotomnie w Szwajcarii trwoniąc do resztki całą fortunę. Na szczęście Potocki nie wszystko wywiózł z Łańcuta, a nie wszystko co zostało rozszabrowali Rosjanie. Sporo wystroju zamku udało się uratować. Po wojnie władze komunistyczne starały się  utrzymać mecenat sztuki w Łańcucie. Od 1961 roku na zamku w Łańcucie odbywają się imprezy kulturalne. Najważniejsza to Dni Muzyki Kameralnej. Potem nazwa tej imprezy ulegała zmianom. Najpierw był to Festiwal Muzyki Łańcut, a później Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Jest to do dziś najsłynniejszy festiwal w Polsce. Przez 28 lat kierował nim Bogusław Kaczyński, autor książki "Łańcut, moja miłość". W 2003 r. Bogusław Kaczyński został Honorowym Obywatelem Miasta Łańcuta.

Co warto zwiedzić w mieście?

Zwiedzanie Łańcuta powinniśmy rozpocząć od zamku. Zamkowe wnętrza należą do najpiękniejszych w Polsce. W zamkowym muzeum zobaczyć bogate i różnorodne kolekcje malarstwa, grafiki, mebli, instrumentów muzycznych, sreber, porcelany, szkła, lalek, tkanin i wspaniały księgozbiór. 

We wnętrzach  zamku szczególnie urzeka Sala Balowa. Na terenie zamku znajduje się kompleks hippiczny z bogato wyposażoną parowozownią i wystawa poświęcona sztuce cerkiewnej. Zgromadzono tu zabytki z bieszczadzkich cerkwi, które pozostałych po ludności łemkowskiej przesiedlonej w ramach akcji Wisła. Na uwagę zasługuje 36 hektarowy park wokół zamku, ogród różany i storczykarnia, w której stworzono trzy różne strefy klimatyczne by mogły rosnąć ich różne gatunki. W bibliotece zamkowej znajdziemy dzieła pamiętające jeszcze jej założycielkę, Izabelę Czartoryską. Tuż obok zamku, na placu Jana Sobieskiego 16, znajduje się udostępniona do zwiedzania synagoga. Została ona zbudowana w 1761 roku. W czasie II Wojny Światowej Niemcy usiłowali spalić synagogę, ale za wstawiennictwem Alfreda Potockiego udało się ją uratować.Muzeum gorzelnictwa

W pochodzącym  z 1833 roku dworku, naprzeciwko dworca kolejowego, mieści się jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa. W muzeum eksponowane są zbiory, związane z historią gorzelnictwa w Łańcucie i poza nim. Wśród eksponatów znajdują się historyczne butelki, maszyny produkcyjne i rozlewnicze, dokumenty, zdjęcia oraz aranżacje wnętrz produkcyjnych i biur. Wystawa ukazuje dawne metody produkcji wódek oparte o eksponaty i rekonstrukcję urządzeń z dawnej Fabryki Likierów, Rosolisów i Rumu Hrabiego Alfreda Potockiego. Dworek znajduje się na terenie obecnej fabryki Polmos Łańcut, którą w 2013 roku ratował przed upadłością aktor Bruce Willis. Widać to często w jego filmach, gdy lokuje produkowane tu wyroby. Jako jedyny w Polsce łańcucki Polmos ma do dziś patent na wytwarzanie likierów z serii Rosolis. To rodzaj likieru aromatyzowanego naturalnymi płatkami róży według receptury opracowanej w czasach Alfreda I hr. Potockiego produkowany w Łańcucie od 1764 roku. Z pewnością przez setki lat wyszukane alkohole produkowane w fabryce Potockiego były dodatkową atrakcją dla osób goszczących na zamku w Łańcucie.

Gdzie na rower?

Po zwiedzeniu najważniejszych atrakcji Łańcuta zapraszamy na wycieczki rowerowe po okolicy.  Od razu zaznaczmy, że trasy nizinne są na północ od miasta w pobliżu Wisłoka, a na południu będą to trasy urozmaicone wzniesieniami. Wycieczki rowerem można robić w formie pętli, zaczynając i kończąc w Łańcucie, lub w jednym kierunku do stacji kolejowej, gdzie jest łatwe połączenie z Łańcutem. W internecie można naliczyć opisy ponad 140 różnych tras rowerowych przechodzących lub rozpoczynających się w  Łańcucie. Najdłuższa liczy ponad 326 km i prowadzi do Tarnowa, przez Beskid Niski. Poza tym do Łańcuta zagląda najdłuższy polski szlak rowerowy Green Velo. Szlak ten liczy 2095 km i prowadzi wzdłuż granicy przez północno - wschodnią część Polski z Elbląga do Końskich w województwie świętokrzyskim.Green Velo

Szlak Green Velo (szlak zielony) liczy w województwie podkarpackim 459 km. Prowadzi wzdłuż granicy z Ukrainą. Odwiedza Horyniec Zdrój, Przemyśl, aby dalej podążać na północny zachód pogórzem Dynowskim, przez  Babice i Dynów do Rzeszowa. Za stolicą województwa zawraca na wschód, wzdłuż linii kolejowej do Łańcuta. W Łańcucie podąża ulicą Polną i Kolejową obok Muzeum Gorzelnictwa Polskiego i pola namiotowego przy ulicy Składowej. Przejeżdżając przez tory kolejowe, opuszcza Łańcut ulicą Jana Kochanowskiego, kierując się w stronę Białobrzegów i Wisłoka. Po drugiej stronie rzeki przecina nowo wybudowaną autostradę A4, i omijając z lewej strony malowniczy kompleks leśny ze stawami rybnymi Potok w Korniaktowie prowadzi nas do Leżańska. Ciekawostką obok stawów hodowlanych w Korniaktowie jest 200 metrowa droga krzyżowa w lesie. Ufundował ją w 1982 roku anonimowy lekarz ginekolog, pokutujący za popełnione grzechy. Napis przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej wyjaśnia, że jest to wotum za zabijane nienarodzonych dzieci. Kapliczki drogi krzyżowej były uroczyście poświęcone na Jasnej Górze w Częstochowie. W centrum Łańcuta, przy ulicy Kardynała Stanisława Wyszyńskiego jest odnoga szlaku Green Velo umożliwiająca rowerzystom zwiedzanie szlakiem miasta i zamku w Łańcucie. Szlak ten kończy się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tuż przy Hali Sportowej jest wejście do Parku Zamkowego. Po zwiedzeniu zamku wyjeżdżamy wejściem głównym obok synagogi. Powrót do głównego szlaku prowadzi obok zabytkowego kościoła - Fara.

Rzeszów - Łańcut

O ile mieszkańcy Łańcuta najczęściej jeżdżą do Rzeszowa na zakupy samochodem, to dla mieszkańców Rzeszowa wyjazd na rowerze do Łańcuta może być nie lada atrakcją turystyczną. Główną drogą to zaledwie 17 km, ale mimo, że powstała równoległa autostrada nadal na drodze 94 jest znaczny ruch samochodów, więc poruszanie się tam rowerem jest raczej niebezpieczne. Dlatego na tej trasie polecamy szlak Green Velo wzdłuż linii kolejowej lub drogi boczne prowadzące przez ul Słocińską, Pańskie, Kraczkową, Albigową - Czekaj do trasy nr 877 i dalej prosto do Łańcuta. Tak jak już wcześniej pisaliśmy, ta druga trasa ma po drodze kilka górek i ładne widoki. Obie trasy liczą łącznie niespełna 50 km.Na ryby? Białobrzegi, Rezerwat Zmysłówka, Rajszula

Amatorom ciszy, odkrywania przyrody i wędkowania polecamy trasę do lasu przy Rezerwacie Zmysłówka, i las z Lisią Górą niedaleko Rakszawy. Są to trasy łatwe o charakterze nizinnym. Najwyższy punkt na trasie mamy na początku trasy w Łańcucie. Na wysokości 255 m npm jest położony Las Miejski Bażantarnia. Początkowo trasa do Zmysłówki prowadzi Szlakiem Green Velo.
Tuż za autostradą A4 opuszczamy ten szlak kierując się w prawo na Budy Łańcuckie. We wsi Korniaktów skręcamy w lewo jadąc w kierunku lasu nad stawami hodowlanymi Leśna Woda. 

W stawach można łowić karpie, amury, liny, wzdręgi, płocie, karasie. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja stanowiska wędkarskiego, bo są jedynie 4. Koszt łowienia to 30 zł za dzień. Po minięciu stawów hodowlanych wjeżdżamy w las. Dojeżdżamy do wzniesień morenowych zwanych Wałami Chrobrego. Po drodze natrafiamy na niebieski szlak rowerowy. To 28 km szlak prowadzący wokół lasu i rezerwatu Zmysłówka. Są to starodrzewy zachowane po dawnej Puszczy Sandomierskiej. Obszar ten należy do Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W pierwszym odcinku natrafimy na wspomnianą już 200 metrową leśną drogę krzyżową. Napotykamy krzyże postawione ku pamięci żołnierzy AK, którzy na tych terenach prowadzili swoją działalność podczas II Wojny Światowej. Przy krzyżu "Dziurówka" w Opaleniskach była zakonspirowana drukarnia AK.

Atrakcją przyrodniczą jest Rezerwat Zmysłówka, to las o cechach naturalnych. Występuje tutaj modrzew polski, zespół grądu subkontynentalnego i buczyny karpackiej. Rosną też dwa pomnikowe dęby o średnicy 115 i 108 cm. W pobliżu Bud Łańcuckich na rozstaju leśnych dróg napotkamy drewnianą kapliczkę Matki Boskiej z 1820 roku. Kapliczkę wystawiono na pamiątkę ofiar epidemii cholery, która zdziesiątkowała okoliczną ludność w XIX wieku. Na uwagę zasługują również akcenty architektury żydowskiej, w tym cmentarz na wzniesieniu w Grodzisku - Miasto.   

Żołynia,  Lisia Góra

Dla tych którzy mają dobrą kondycję na dłuższe zwiedzanie polecamy udać się dalej do Żołyni. Po drodze zalecamy biwakowanie połączone z łowieniem ryb na zalewie Rajszula. Koszt połowu 30 zł za dzień, a 100 zł za tydzień. Dalej trasą 877 kierujemy się do Łańcuta. Ostatni odcinek trasy wiedzie skrajem największego lasu na północ od Łańcuta. Tam prowadzi 20 km rowerowy szlak garncarski prowadzący przez Medyńskie Ośrodki Garncarskie.


Szlak Garncarski

Rowerowy szlak garncarski to 22 kilometrowa przygoda rozpoczynająca i kończąca się w Czarnej, oddalonej o 8 kilometrów od Łańcuta. Szlak jest łatwy do pokonania nawet dla początkujących rowerzystów. Pierwsza część trasy to wycieczka krajoznawcza wiodąca przez miejsca związane z rzeźbieniem i wypalaniem gliny. Druga to rekreacyjne wędrowanie przez las u podnóży wspomnianej już Lisiej Góry. Główną atrakcją wycieczki jest Ośrodek Garncarski w Medynie Głogowskiej. Podstawowym elementem ośrodka jest Zagroda Garncarska

To budynek z XIX wieku z pełnym wyposażeniem do produkcji i piecem do wypalania ceramiki. Można tu natrafić na organizowane cyklicznie warsztaty garncarskie. Nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, rzeźbienia w glinie, czy wypalania ceramiki. W Medynie organizowane są Jarmarki Garncarskie. Podczas nich można zobaczyć występy folklorystyczne, czy skosztować dań regionalnej kuchni. Na trasie rowerowej jest kilka ośrodków tego typu.  Między innymi Park MB Jagodna w Medynie Łańcuckiej i Karczma U Garncarzy w Medynie Głogowskiej. Przy Zalesiu szlak zawraca, a trasa rowerowa staje się wędrówką przez las. W tym miejscu można skręcić w lewo na Węgliska, by pod Grabiną zobaczyć współczesną Kopalnię Piasku Rakszawa. To tu oprócz kruszywa wydobywa się słynne iły krakowieckie, potrzebne do wyrobu ceramiki.


Rowerowy Szlak Żelazny

Jadąc do kopalni, w Węgliskach spotkamy inny, tematyczny szlak rowerowy. To w zasadzie 30 kilometrowa ścieżka dydaktyczna - "Szlak Żelazny. Na trasie znajdują się przystanki z tablicami informacyjnymi. Szlak prowadzi z Rakszawy przez Dymarkę, Basakówkę, Wołochy, Kościelne, Rąbany Gościniec, Bieleckówkę, Strachocin. Drogami i ścieżkami sołectwa Gminy Rakszawa: Kąty Rakszawskie, Węgliska i Wydrze. Szlak biegnie zarówno przez obszary zabudowane jak i lasy dawnej Puszczy Sandomierskiej. Atrakcją na trasie jest piec dymarski, młyny wodne, kuźnie i cegielnie. Niedaleko Cegielni Rakszawa w Kątach Rakszawskich jest punkt widokowy skąd przy dobrej pogodzie widać Sokołów Małopolski. Atrakcjami przyrodniczymi na Śzlaku Żelaznym jest Las Dąbrówki Pod Grabiną z zachowanymi okopami armii niemieckiej z II Wojny Światowej i Wilczydełko z okazałymi dębami, z których największy ma obwód 530 cm.


Źródło: http://skansen-markowa.pl/

Markowa

Ciekawym miejscem terenów położnych na południe od Łańcuta jest skansen i Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. Skansen w Markowej to miejsce, gdzie zgromadzono zabytki architektury ludowej. Znajdziemy tu kryte słomą domy, stodołę, chlewik, kuźnię, ule, wiatrak, czy chałupę biedniacką. Możemy też zwiedzać wnętrza tych obiektów z wyeksponowanym wyposażeniem.

W 2007 roku przy współudziale Muzeum Zamku w Łańcucie i Skansenu w Markowej zrodził się pomysł na utworzenie w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.  Muzeum zostało oficjalnie otwarte w 2016 roku. Celem muzeum jest pokazanie udokumentowanych przypadków udzielania pomocy Żydom na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Józef i Wiktoria Ulmowie byli w czasie II Wojny Światowej mieszkańcami Markowej, którzy mimo własnej biedy pomagali mieszkającej tu ludności żydowskiej. W 1944 doniósł na nich sąsiad i cała rodzinę Ulmów wymordowano wraz z ośmioma Żydami, którzy się u nich ukrywali. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali pośmiertnie uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.   


Południowa trasa rowerowa

Obszar na południe od Łańcuta do teren należący do Pogórza Dynowskiego. Sporo tam podjazdów, dlatego taka wycieczka wymaga nieco przygotowania kondycyjnego. Podjazdy są strome, często wiodą kamienistymi, polnymi drogami. Dlatego oprócz kondycji, wymagane są też sprawne rowery trekingowe, najlepiej górskie. Trasa w najprostszym wariancie liczy 30 km i przebiega przez Handzlówkę, Albigowę-Honie, Cierpisz, Kraczkowę i Albigowę. Oczywiście trasę można zmodyfikować zaglądając do innych ciekawych miejsc w okolicy. 

Z uwagi na wspaniałe widoki dobrze jest zabrać na wycieczkę rowerową aparat fotograficzny. Na uwagę zasługuje 3,5 kilometrowa ścieżka ekologiczno - dydaktyczna "Koralowa" we wsi Cierpisz. Ścieżka jest świetnie odbierana przez najmłodszych. Jest w kształcie pętli, zaczyna się i kończy na polu biwakowym, obok szkoły podstawowej. Ścieżka składa się z 10 odcinków tematycznych. Podziwiamy na nich różnego rodzaju rośliny, grzyby, zwierzęta listy, borsuki, kumaki, traszki, kruka czy myszołowa. Z drzew odnajdziemy tu 100-letnie modrzewie, jodłę, buk, sosnę czy dęby. Na trasie mamy też rześkie źródełko z krystaliczną wodą tryskające spod korzeni 150 letniego dębu. Na trasie znajdują się liczne meandrujące strumyki i oczka wodne. Ponadto podczas wycieczki najmłodsi mogą nauczyć się na czym polega praca leśnika.

#trasy rowerowe #Podkarpacie #turystyka #wędkarstwo #wycieczki


Co robić w domu podczas epidemii koronawirusa?


Codziennie kładę się spać z nadzieją, że to co nas otacza jest tylko snem. Chcę obudzić się rano i zapomnieć o tym koszmarze. Przecież to jest jak scenariusz niskonakładowego filmu bez znanych aktorów. Grają jedynie amatorzy z ulicy, a w zasadzie z własnych domów, bo nas w nich pozamykano. Nawet widzę tytuł tego kiczowatego filmu: "Szczęki nietoperza, kontra ludzkość całego świata". Tylko, że z tego horroru nie można się nawet pośmiać. W naszym scenariuszu są rzeczywiste trumny ofiar, dramat osób, które umierały nagle i do tego w samotności. Na ich pogrzebach nie ma nikogo z bliskich.

Globalna pandemia

Co ma przymusowa kwarantanna społeczności Białopola w województwie lubelskim, do tego, że po drugiej stronie globu, zaledwie cztery miesiące wcześniej, w jakiejś wiosce w prowincji Hubei w Chinach, jakiegoś rolnika zaraził łuskowiec, tamtejszy przysmak kulinarny? Ten przemiły z wyglądu, żyjący na drzewach ssak, nie jest do tego niczemu winien. Wcześniej zaraził się od nietoperza. Oczywiście zgoda. Powinien stosować się do reguł kwarantanny i zostać w domu. W zasadzie w swojej norze, póki nie wyzdrowieje, lub umrze. Czy ktoś z Białopola wie jak wygląda łuskowiec? Może ktoś z prowincji Hubei wie gdzie jest Białopole, Lublin, albo Polska?

Koszmar trwa nadal

Agencje informacyjne z USA podają, że w  nowojorskim ZOO koronawirusem zaraził się tygrys od swojego opiekuna. To oznacza mniej więcej to, że na pewno wirus będzie teraz mutować. Poprzedni wirus SARS w 2002 roku też zmutował. Na szczęście tak, że stał się wyleczalny jak zwykła grypa. A jeżeli SARS CoV-2 zmutuje w gorszym nieprzewidywalnym kierunku?

Raz, dwa, trzy ... respirator dostaniesz Ty

Najbardziej przeraża mnie wybór jaki dokonują lekarze przy zakwalifikowaniu chorego, jako nadającego się do podłączenia do respiratora. Do takiej selekcji dochodzi każdego dnia we Włoszech, Hiszpanii, czy Nowym Yorku. Taka wyliczanka: "raz, dwa, trzy ... na respirator zasługujesz Ty..." Podobno w Polsce takie problemy pojawią się, gdy liczba zakażonych przekroczy 10 - 20 tysięcy. Na razie jest ich 4,5 tysiące (na dzień 6.04.2020). Jednak rzyrost zakażonych postępuje w tempie geometryczny, to może to być zarówno za miesiąc, jak i za tydzień.


Sposoby na nudę w domu

Na razie najbardziej tragiczne wieści docierają jedynie z zagranicy. W Polsce władza stara się przekonać nas do wyborów. Chcą żeby na nich głosować zanim zrozumiemy, że tak naprawdę to oni nic dobrego dla nas nie robią.W tym czasie przeciętni Polacy martwią się tym, za co będą żyć, gdy skończy się płatny okres wypowiedzenia. Powszechnym problemem jest to czym wypełnić nudę wynikającą z ciągłego siedzenia w domu.

Dwie godziny dla seniorów

O ile osobom młodym do bezproduktywnego spędzania czasu wystarczy internet, to osoby starsze naprawdę źle znoszą kwarantannę. To są ludzie z grupy największego ryzyka zachorowania. Powinni siedzieć pozamykani w domach, a ich po prostu nosi... By im zapewnić większe bezpieczeństwo przed zarażeniem śmiercionośnym dla nich wirusem, ich dzieci izolują ich od wnuków. Wiadomo dzieci zazwyczaj przechodzą koronawirus bezobjawowo, ale mogą zarażać innych. Wnuki są poważnym zagrożeniem dla swoich dziadków. Izolacja od nich powoduje, że z braku zajęcia seniorzy szukają jakiś innych atrakcji. Siedzenie w domu i oglądanie durnych seriali to dla nich powolne umieranie. Oni muszą wyjść z domu. Pretekstem jest wyjście do sklepu spożywczego, najlepiej marketu. Wyznaczenie dwu godzin na zakupy wyłącznie dla seniorów (między godziną 10, a 12) to świetny pomysł, na ograniczenie ryzyka zarażenia ich koronawirusem od osób młodszych, bezobjawowych.

Zakupy jako atrakcja towarzyska

Wyjście seniorów do sklepów spożywczych jest w czasach epidemii jedyną atrakcją. Już wcześniej preferowali oni sklepy nie z uwagi na asortyment, czy cenę produktów. Seniorzy wybierają sklepy pod katem spotkań z innymi ludźmi, wymianie poglądów, czy wręcz dostarczaniu adrenaliny dzięki potyczkom słownym z kimś, kto ma inne zdanie. Przede wszystkim starsi ludzie traktują markety jak czytelnie służące przeglądowi prasy. Przychodzą codziennie po jedną bułkę, czy plasterek kiełbasy, ale podczas zakupów zdążą przeczytać kilka interesujących im gazet. By znaleźć chętnego do dyskusji wystarczy im wziąć do czytania gazetę Wyborczą, czy Nie i poczekać jak ktoś będzie chciał poczytać Gazetę Polską. To wystarczy by nawiązać dość spolaryzowaną rozmowę, pełną inwektyw i obelg. Taka wymiana poglądów z pewnością rozładuje ich napięcie nerwowe po powrocie do domu.
Niestety ograniczona liczba klientów wpuszczanych do marketów (trzy osoby na kasę) poważnie ograniczyła możliwość nawiązywania konwersacji. Również pracownicy marketów ograniczają przedłużające się prasówki.      


Jak wykorzystać czas spędzany w domu

Okres izolacji jaki zafundował nam rząd, a właściwie koronawirus to czas jaki możemy wykorzystać na zrewidowanie swoich przyzwyczajeń. Mamy wreszcie czas, by zająć się własnym dzieckiem, pomóc mu z nauce, poświęcić czas partnerowi, przeczytać dawno odłożoną na półkę książkę, obejrzeć jakiś wartościowy film. Można też dodać kilka artykułów na prowadzonych blogach, zrobić kilka zdjęć, czy wreszcie zainstalować skomplikowane aplikacje użytkowe na smartfona. Osoby, które w epidemii koronawirusa doszukują się głębszego sensu powinny w tym czasie postarać się wyciągnąć dla siebie wnioski z tego wydarzenia. Wprowadzić do swojego życia coś co wzmocni ich duchowo.


Święta w izolacji od rodziny

Wszystko wskazuje na to, że Wielkanoc 2020 roku będziemy świętować w izolacji od rodziny. Apeluje o to premier, minister zdrowia, duchowni, a nawet sam papież Franciszek. Okres Wielkiego Tygodnia to czas kiedy przygotowywaliśmy się duchowo do Święta Zmartwychwstania. Każdy dzień, począwszy od Niedzieli Palmowej wyznaczał nam inne zadania. Dla wielu chrześcijan Wielkanoc to jedno z najważniejszych dni w roku. Dla katolików to okres obowiązkowej spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej. Mówi o tym drugie i trzecie przykazanie Kościoła Katolickiego. W tym kontekście konieczność pozostania w domu jest dla katolików ciężkim do zaakceptowania ograniczeniem. By to zrozumieć trzeba bezpośrednio doświadczyć epidemii. Tak stało się w Białopolu, gdzie pierwszą zainfekowaną osobą był zmarły niedawno, miejscowy proboszcz. Przed  śmiercią nieświadomie zainfekował dużą liczbę mieszkańców gminy, najprawdopodobniej podczas przekazywania komunikantów w czasie mszy.  

Zamknięte kościoły

W listopadzie ubiegłego roku podawaliśmy przykład kościołów domowych w Chinach i na Ukrainie jako formie kultywowania wiary w małych społecznościach w krajach, gdzie nie ma podstawowych swobód obywatelskich. Teraz okazało się, że podstawowe prawo obywatelskie jakim jest swoboda manifestowania swojego wyznania zostało ograniczone przez rząd, który w pewnym sensie zamknął kościoły troszcząc się o nasze zdrowie. To w dużym stopniu zmieniło święta dla katolików. Być może w najbliższym czasie kościoły domowe staną się jedyną drogą praktykowania wiary.


Obrzędy i tradycje Kościoła Katolickiego

Manifestowanie obrzędów i tradycji religijnych w Kościele Katolickim jest jednym z podstawowych elementów celebracji Wielkiego Tygodnia. Preludium jest Niedziela Palmowa. Przez wiele pokoleń tego dnia wierni gromadzili się w kościołach przynosząc ze sobą tradycyjne palemki, na pamiątkę wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Niektóre miejscowości słynęły z ozdobnych, kilkumetrowych palm przygotowywanych przez społeczność lokalną. Procesja z palmami była okazją do ich zaprezentowania, a w niektórych parafiach tak przebiegała rywalizacja między grupami wiernych ubiegających się o tytuł najładniejszej palmy.

Wielki Post

Środa popielcowa jest pierwszym dniem wielkiego postu. W tym dniu katolicy są zobowiązaniu do wzięcia udziału w mszy świętej, podczas której kapłan symbolicznie posypuje ich głowy popiołem. Wielki Czwartek jest drugim dniem wielkiego postu. W tym dniu w kościołach odbywa się nabożeństwo z wieczerzą pańską, którą poprzedza obmywanie nóg wiernym, oraz konsekracja olejów służących przez cały rok do namaszczania chorych, katechumenów, czy biskupów. Duchowni otrzymują nowy olej, a stary się spala. Nabożeństwo jest odprawiane na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy  podczas, której Chrystus ofiarował Bogu swoje ciało i krew, przekazując Je swoim apostołom. Uroczystości Wielkiego Czwartku rozpoczynają Triduum Paschalne. Wieczerza Pańska pozostanie niedokończona, i tak będzie podczas liturgii w Wielki Piątek i Wielka Sobotę. Wieczorem w Wielki Czwartek jest odprawiana droga krzyżowa. W Rzymie odprawiaja ją papież w Koloseum.


Adoracja Krzyża

Pojęcie paschy nawiązuje do pamiątki wyjścia Żydów z Egiptu. Poprzedzała ją wieczerza sederowa, kultywowana do dziś w pierwszym dniu paschy.
Liturgia Wielkiego Piątku jest związana z Męką Pańską. Również podczas niej może być odprawiana droga krzyżowa. Podczas nabożeństwa odbywa się Adoracja Krzyża, poprzez całowanie ran Chrystusa. Po Adoracji następuje udzielenie Komunii Świętej, a następnie symboliczne przeniesienie figury do Grobu Pańskiego. W niektórych kościołach odprawiane są wówczas Gorzkie Żale.


Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem wyciszenia. Wierni oczekują zmartwychwstania Chrystus. Przy Grobie Pańskim zaciągane są warty przez wiernych ubranych w mundury Rzymian. W tym dniu wiele osób przystępuje do spowiedzi, przyjmując stosowną pokutę. Przez cały dzień we wszystkich kościołach odbywa się święcenie koszyczków wielkanocnych. Wielka Sobota kończy się po zmierzchu. Wówczas odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej. W niektórych kościołach misterium paschalnemu towarzyszy rozpalanie i poświęcenie ognia. Wierni zapalają przyniesione ze sobą świece.

Wielkanoc

Święto Wielkiej Nocy jest dla chrześcijan nicejskiego wyznania wiary największym chrześcijańskim świętem. Noc w której Jezus zmartwychwstał jest nowym rozdziałem w kalendarzu kościelnym. Rozpoczyna się radosny czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa i oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego. Kończy się okres Triduum Paschalnego. Po czterdziestodniowym poście i nocnym czuwaniu, od samego rana słychać radosne bicie dzwonów, przeplatane strzałami petard. W procesji rezurekcyjnej wierni obwieszczają światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Pana. Podczas procesji diakon lub kapłan, w asyście, niesie hostię w monstrancji do kaplicy adoracji zwanej Grobem Pańskim.

Poniedziałek Wielkanocny

Po pierwszym dniu świąt nadchodzi Poniedziałek Wielkanocny, potocznie zwany dyngusem. Nawiązuje on do pogańskich zwyczajów obchodzonych na wiosnę. Budzenie się do życia ziemi po okresie zimowym wiąże się z symbolicznym śmigusem-dyngusem. To rytuał zalotny związanym z  symbolicznym smaganiu panien witkami wierzby lub palmami po nogach i oblewaniu ich zimną wodą. Z czasem przyjęło to formę obustronnych zaczepek.Wielkanoc 2020

W Kościele Katolickim okres poprzedzający i same Święta Wielkanocne mają barwną, a zarazem mistyczną oprawę. Wszystkie te obrzędy i zwyczaje mają przygotować wiernych do godnego przeżycia postu, a następnie święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiele z nich ma zasięg lokalny. Niektóre są modyfikowane na przestrzeni lat. Ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa powodują, że tegoroczne święta będą nieporównywalnie inne niż dotąd. Jak zapowiadają to duchowni różnych wyznań Wielkanoc 2020 roku z pewnością będzie mieć bardziej ewangelicki charakter. W Kościele Katolickim zostają odwołane wszelkie uroczystości związane z obchodami Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Wydane są nawet odpowiednie dyspensy od konieczności ich przestrzegania. W konsekwencji sami w swoich domach będziemy musieli przygotować się duchowo do Świąt. W powszechnej modlitwie wyznać swoje grzechy przed Panem Bogiem. Nawet sami będziemy musieli poświęcić tradycyjną święconkę. 


Zaprośmy Pana Boga do siebie na kwarantannę

Z pewnością w godnym przeżywaniu Świąt Wielkanocnych pomogą nam transmisje nabożeństw w mediach. Ułatwiają one kontakt z kościołem. Jest tylko jeden warunek. Musimy w nich aktywnie uczestniczyć. Codzienne modlitwy, na głos, w gronie rodzinnym, rozważanie biblijnych haseł dnia, modlitwa dziękczynna przed posiłkiem to powszechne zwyczaje ewangelików. Może warto w czasach, gdy jesteśmy pozamykani w naszych domach zaprosić do siebie Pana Boga na kwarantannę. Odszukać śpiewnik kościelny, zabytkowy mszalnik niedzielny, czy kalendarz ewangelicki. Również w internecie znajdziemy stronę z Biblią na co dzień,  na YouTubie Codziennik biblijny, a dla osób zaawansowanych w wierze materiały do samodzielnego odprawiania nabożeństw domowych.


Taka wspólna modlitwa domowników z pewnością zbliży nas ze sobą, a naszą rodzinę do Pana Boga.

W Piśmie Świętym czytamy:

"Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich"

(Mt 18,20)


- Copyright © Inside Your Life | blog lifestylowy - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -