Archiwum dla września 2019

Ruch duchowości małżeńskiej END (Equipes Notre Dame). Kościół domowy


Zauważyliście, że coraz bardziej zamykamy się w swoim świecie? Jako społeczeństwo mamy do czynienia z wyścigiem szczurów. Powszechny jest pęd do maksymalizacji stanu posiadania. Z drugiej strony ludzie szukają rozwiązań, które dadzą im wymierne korzyści. W codziennym życiu dochodzi do masowego rozpychania się łokciami. Politycy, aby osiągnąć sukces dopuszczają się do kłamstw, dawania fałszywego świadectwa. 

Gdy chcemy coś zmienić, kierować się wartościami jesteśmy ośmieszani, spychani na margines. Dlatego zamykamy się we własnych domach, w sobie. Staramy się uśmiechać do przypadkowych ludzi, ale często źle trafiamy. Szukamy namiastki przyjaźni w internecie. W końcu i tam nas oszukują.


Naturalna potrzeba kontaktu z ludźmi

Coraz więcej jest ludzi samotnych, zagubionych w dziczejącej cywilizacji. Wielu oddaje się jedynie masowej konsumpcji. Jedni szukają drugiego człowieka w kościele, inni w klubach, czasem w pubach. To samo dotyczy małżeństw. Wyróżniamy się z otoczenia, gdy chcemy mówić o wartościach i  sensie życia,  a nie o serialu telewizyjnym, wyprzedaży w jakimś markecie, czy plotkach na czyjś temat. Taka postawa przeszkadza większości ludzi. Chcą żyć z dnia na dzień. Nie interesuje ich co będzie za tydzień, miesiąc, rok. Co będzie po śmierci. Jak za nasze życie doczesne rozliczy kiedyś nasz Pan.


Postępuj jak nauczył nas Pan

W Kościele Powszechnym mówi się "postępuj tak jak nauczył nas Pan, a dostąpisz życia wiecznego". 
Czyli jak mam postępować?
Mam gotować obiad, pomóc dzieciom w nauce, czy czytać Biblię i się modlić?
Kiedy moja rodzina będzie żyła w zgodzie z nauką Chrystusa?

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie sięgamy po Pismo Święte. Znajdziemy tam dużo zaleceń, także tych o o życiu w skromności. Są tam też prawdy, które już nas dotknęły. Dowiadujemy się, że Chrystus stronił od nauczania tam, gdzie mieszkała jego rodzina. Tam ciągle traktowano Go jedynie jako Nazarejczyka, syna cieśli, człowieka bez żadnego wykształcenia. Nie rozumiano jego słów o Prawdzie. Nie uwierzono, że jest Synem Bożym. Nawet nie chciano Go słuchać.


 

Posługa przy weselu

Podobnie Jezus dystansował się od swojej rodziny. Często podkreślał, że jego rodziną są Jego uczniowie. Jedyną informację o relacjach z Jego Matką odnajdziemy w przypowieści o weselu w Kanie Galilejskiej. Tam Jego Matka posługiwała gościom weselnym podając wino.

 

Święty Paweł, a małżeństwo

W podobnym tonie Dzieje Apostolskie określają rolę kobiety w małżeństwie. Święty Paweł zaleca wręcz unikanie stałych związków z kobietami. Dużo więcej informacji o rodzinie znajdziemy w Starym Testamencie. Poruszana jest tam kwestia bezdzietności, drugiej żony, czy wychowania dzieci. Czy to oznacza, że Chrystus nie kocha rodziny?

Chyba nie, bo przecież Bóg jest miłością. Takie pomijanie  w Nowym Testamencie tematów małżeństwa i rodziny wynika z tego, że było ono czymś powszechnym i oczywistym. Każdy mężczyzna miał żonę. W tym kontekście w swoich listach Św. Paweł wręcz tłumaczy się dlaczego nie ma żony. Nieznana jest również do końca rola Marii Magdaleny w życiu Chrystusa. Przecież to ona namaściła jego ciało wonnym, drogim olejkiem alabastrowym co wywołało oburzenie Judasza Iskarioty.

 

Patriarchat

Do tekstu Nowego Testamentu należy podchodzić uwzględniając historię i ówczesne zwyczaje. Wskazanie roli kobiety jako posłusznej mężowi podkreśla jedynie panujący wówczas patriarchat. Przecież w rodzinach taki stan panował i był czymś normalnym do końca XIX wieku. Dopiero XX wiek przyniósł równouprawnienie kobiet, dał kobietom prawa wyborcze. Kobiety mogły się bez ograniczeń uczyć i prowadzić swoje życie niezależnie od woli mężczyzn - ojca, czy męża. Ciężko więc za tę niedoskonałość winić osoby, które spisywały i tłumaczyły Stary Testament.

 

Rola kobiety w XXI wieku

Pan Bóg stworzył mężczyznę na swój obraz i podobieństwo. Kobietę stworzył z jego ciała (żebra) by mu służyła. Jednak mężczyzny obowiązkiem jest ją szanować. Nie wolno mu jej zdradzać i źle traktować. Ona ma służyć jemu, a on ma służyć Bogu.

Ciężko taką relację stosować w małżeństwie XXI wieku. Poszanowanie małżonki należy dziś traktować jako przyznanie jej równoważnej roli w tworzeniu rodziny. Tę rolę wypełniają nad wyraz dobrze. Często kobieta lepiej sprawdza się jako organizatorka życia domowego, niż mężczyzna. Kobiety są lepiej zorganizowane. Mają talent organizatorski. Coraz częściej kobiety więcej zarabiają. Również kobiety jako przywódcy duchowi wspólnot świetnie sprawdzają się w tej roli. Kobieta - diakon, pastor, biskup, prymas - to dziś coś co nie dziwi. Mamy tego świetne przykłady.


 

Duchowość w małżeństwie

Wiele małżeństw, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, chce dla siebie odnaleźć drogę rozwoju duchowego. Chcą podążać drogą Chrystusa, zachowując standardy równouprawnienia i wzajemnego poszanowania, jakie wyznacza nam XXI wiek. By ułatwić im odnalezienie własnej drogi różne kościoły chrześcijańskie włączyły się w akcję pomocy małżeństwom. Pisaliśmy już o tym w artykule o Kościele Domowym  http://www.insideyourlife.pl/2019/03/domowy-koscio-czy-koscio-w-domach.html . Teraz zajmiemy się Ruchem duchowości małżeńskiej END (Equipes Notre-Dame)


 

Ruch duchowości małżeńskiej

Ruch Equipes Notre Dame powstał w Paryżu w1938 roku, czyli znacznie wcześniej niż Domowy Kościół wspierany i moderowany przez Kościół katolicki. Ruch powstał dość spontanicznie. Cztery małżeństwa, którym bliskie było życie rodzin w zgodzie z Biblią poprosiło swojego księdza Henry’ego Caffarela, aby stał się ich przywódcą duchowym w dążeniu do świętości. Członkowie ruchu nie tylko przestrzegali ściśle Pisma Świętego, ale stali się misjonarzami sakramentu małżeństwa. Swoją misję ks. Henri Caffarel określił w słowach: "END mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej". 

W 1947 roku opracowali oni Kartę END (Equipes Notre Dame), którą oficjalnie uznano za akt założycielski ruchu. W Karcie określono główne założenia. Określono jej charyzmat, formy życia ekip i metody jakimi będą postępować w rozwoju całego ruchu. Początkowo ruch rozwijał się jedynie we Francji. Dopiero potem przeniósł się do Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Brazylii. Zaadaptowały go dawne kolonie francusko i anglojęzyczne.

 

Karta END

Zadaniem Ruchu jest odwrócenie tendencji rozpadu małżeństw. Karta ruchu duchowości małżeńskiej podkreśla, że Ruch nie jest drogą w dążeniu do doskonałości w wierze. Jest misją wspierającą małżeństwa do życia w wierze i zgodzie z nauczeniem Chrystusa przy zachowaniu zadań jakie ze sobą niesie rodzina. 

Nieustanne budowanie relacji małżeńskich

Zadaniem małżeństw uczestniczących w Ruchu END jest nieustanne budowanie relacji i miłości w małżeństwie. Spoiwem w dążeniu do rozwoju duchowości małżeńskiej jest stałe sięganie do sakramentu łaski, dzięki któremu Jezus żywy jest każdego dnia jest obecny w rodzinach. Staje się On świadkiem ich życia, siłą w przezwyciężaniu codziennych problemów, nadzieją w chwilach trudnych, radością w dniach pięknych. Jako pierwszy krok w przyjęciu na stałe Boga do swoich domów proponuje się małżeństwom wspólną, głośną, codzienną modlitwę podczas której małżonkowie trzymają się za ręce. Odmawiając Magnificat (Łk 1, 46-55) dają świadectwo uwielbienia Boga za miłość i trudy życia. Ważna jest też codzienna rozmowa małżeńska podsumowująca wydarzenia z danego dnia i plany na kolejne dni.

 

Wspólnota END

Obecnie END działa w 79 krajach świata na 5 kontynentach. W Polsce END działa od sierpnia 2001 r. Region Polska składa się z sektorów: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawskiego i małopolskiego. Do regionu Polski należą również sektor białoruski, ekipy Słowacji, Norwegii i Ukrainy. O ile Domowy Kościół jest ściśle powiązany z Kościołem katolickim poprzez moderatorów parafialnych i diecezjalnych, to wspólnota END zachowuje pewną autonomię od parafii i diecezji. Nie oznacza to, że takich relacji nie ma, czy są zabronione. To zależy od danej ekipy - grupy małżeństw.

 

Ekipy END

Małżeństwa, które chcą należeć do ruchu END organizują się w ekipy. Taką ekipę tworzy od 4 do 7 małżeństw. Zaleca się by grupy te oficjalnie spotykały się co najmniej raz w miesiącu. Oczywiście jeżeli mają taką potrzebę powinny się spotykać częściej. Małżeństwa gromadzą się dlatego, że zwołuje je Chrystus Pan. Spotkania te są istotnym punktem w życiu ekipy. Potwierdzają tożsamość grupy i przynależność do wspólnoty. Takie spotkania mają swoje odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. Jest tam opisana ich moc.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będziecie, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. 
Mt 18.19,20

Chociaż nie jest to konieczne to obecność kapłana podczas tego spotkania przypomina obecność Chrystusa i ją urzeczywistnia. W Polsce przyjęło się, że w takich spotkaniach zawsze uczestniczy ksiądz katolicki.


Zadania  wspólnoty

Zadaniem ekip, wspólnoty END jest wzajemne wspieranie się rodzin w życiu codziennym, miłości i rozwoju duchowym. To daje korzyści również w znaczeniu psychologicznym. Członkowie ekip mogą przebywać wśród ludzi, którzy mają podobne problemy i poprzez wymianę doświadczeń nauczyć się je pokonywać. Rodzą się przyjaźnie, grupy wsparcia w potrzebie. Spotkania są zarówno w salkach katechetycznych na parafiach jak i w domach prywatnych. Można skorzystać z pomocy duszpasterza, lub opierać się na własnych świadectwach z obecności Boga. 

Rok formacyjny

Rok formacyjny wspólnot rozpoczyna się we wrześniu wraz z początkiem roku szkolnego. Wówczas to kręgi centralne określają kierunki w jakich powinna podążać wspólnota.  Na rok 2018/2019 wytyczne dla Domowych Kościołów przygotował sam papież Franciszek pdf.  Teoretycznie we wspólnotach END panuje w tym względzie autonomia. Jedynak Kościół katolicki, który dominuje w Polsce stara się połączyć Ruch END z Domowym Kościołem. Ma to służyć sprawowania większej kontroli nad ruchami oddolnymi.


 

Sukces Ruchu duchowości małżeńskiej

Sukces Ruchu duchowości małżeńskiej jest nie do przecenienia. Jest odpowiedzią na samotność ludzi, zagubienie  i problemy rodzinne. Dla wielu małżeństw jest ratunkiem do uratowania ich związków, niczym grupa wsparcia dla alkoholików. Ruch END i Domowe Kościoły są również drogą podniesienia jakości życia rodzinnego na wyższy poziom. Małżeństwa zapraszają Boga do swoich mieszkań, powierzają mu swoje życie i troski, proszą by to On kierował ścieżkami, którymi na co dzień podążają.
Wspólnoty (ekipy) pomagają im by nie zbłądzili.


#wiara #domowy kościół #Ruch END #Equipes Notre Dame #duchowość małżeńska #ekipa małżeństw #wspólnota chrześcijańska #małżeństwo

- Copyright © Inside Your Life | blog lifestylowy - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -