Stop przemocy wobez kobiet. Ruchy feministyczne


"Przemoc wobec kobiet" to wszelki akt przemocy związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego rezultatem jest, lub może być fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnienia takich czynów, wymuszeniem lub arbitralnym pozbawieniem wolności, niezależnie od tego, czy czyny te mają miejsce w życiu publicznym czy prywatnym.  - Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 1993 roku. 

Przemoc wobec kobiet nie jest tematem wyimaginowanym. Z dyskryminacją kobiet mamy do czynienia każdego dnia zarówno w życiu publicznym, jak i w prywatnym. Można zauważyć, że jej skala pogłębia się na całym świecie. Przywódcom religijnym i skorumpowanym z nimi politykom jest po prostu wygodnie radykalizować problemy. Dzięki temu stają się wyraziści. Jak to mówi jeden z polskich duchownych on musi ciągle walczyć z jakąś zarazą! Syjonistyczną, czerwoną, tęczową, ideologią gender, bezpłodnymi feministkami... Ta walka jest dla nich motorem dającym im energię do funkcjonowania. Przemoc i nienawiść jest ich sensem życia. Czyni z nich bohaterów swoich środowisk. Ubrani w "wiarę do Boga" tworzą swoje imperium obłudy. Najjaskrawszy przykład mamy w Stanach Zjednoczonych. Tam drogą życia "z polecenia Boga" było gwałcenie kilkuletnich dziewczynek przez poligamistę - "proroka" i przywódcę duchowego Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Na szczęście działalność przestępcza tego "posłańca Boga" została osądzona i odsiaduje obecnie wyrok dożywocia w jednym z amerykańskich więzień. Jednak jego kościół nadal funkcjonuje, mimo, że jest zarządzany zza więziennych krat. W tym kościele ciągle jest obecne niewolnictwo kobiet i dzieci.

Świat się radykalizuje

Jak to sygnowaliśmy w poprzednim artykule na ten temat świat się radykalizuje. Przemoc wobec kobiet nie jest reliktem z przeszłości, ale jest również współczesną, obecną niemal wszędzie formą agresji. Co gorsza nadal dzieje się tak za sprawą przywódców religijnych, którzy kreują nienawiść zwłaszcza do kobiet. W ateistycznej przez ponad 70 lat Rosji pojawiają się trendy podobne do tych, które obserwujemy w Polsce. Jeden z czołowych duchownych cerkwi moskiewskiej,  przewodniczący patriarszej komisji ds. rodziny, prowadzi kampanię poniżania kobiet, które nie mają ślubu kościelnego. Oficjalnie nazywa je bezpłatnymi prostytutkami, jednocześnie usprawiedliwiając mężczyzn, którzy maja z nimi śluby cywilne.

"Tych kobiet nie należy traktować jak żony, tylko jak prostytutki. To tylko one są czują się zamężne, a ich partnerzy chwilowo je posiadają, bez żadnych zobowiązań, mają prawo je wyrzucić z domu kiedy im się znudzą", bez żadnej odprawy - stwierdza duchowny.


Dyskryminacja wielokrotna

Agresja jaką obecnie serwują politycy i duchowni przekłada się bezpośrednio na pogłębianie przemocy wobec kobiet. Oczywiście nie jest to wynikiem jedynie ich obecnych zabiegów, ale zakorzenionym kulturowo przyzwoleniem do dyskryminacji. To, że politycy wolą wydać pieniądze na propagandę telewizyjna niż na walkę z jedynie w Polsce szerzącym się rakiem piersi, nie wynika wyłącznie z ich bieżących potrzeb politycznych, ale z ugruntowanej kultury środowiska w którym wyrastali. Jest przejawem ich szacunku do swoich matek, żon i córek. Przecież kobietom od wieków wmawia się o ich służalczą rolę względem mężczyzn. Psychologowie określają taki stan mianem długookresowej dyskryminacji wielokrotnej. Przy czym określenie długookresowej należy liczyć w wiekach.

Rasa inna

W latach siedemdziesiątych, gdy do świadomości społecznej przebiły się oczekiwania liberalne różnych grup społecznych, podkreślało się potrzebę walki z segregacją rasową. Mówiono, że społeczeństwo nie może dzielić się na rasę białą, czarną, czy  żółtą. Do tych podziałów feministki dodawały jeszcze czwartą rasę. Inną - trans kolorową!
Ta najbardziej dyskryminowana rasa jest zarezerwowana dla kobiet.  

Przejawy dyskryminacji kobiet

Na świecie mamy obecnie różne przejawy dyskryminacji kobiet. W krajach islamskich może to być rytualne obrzezanie dziewczynek prowadzące często do ich bezpłodności, zabijanie dziewczynek z powodu braku pieniędzy na ich posag, czy zabójstwa honorowe na podstawie widzimisię któregokolwiek z męskich członków rodziny. W Stanach Zjednoczonych będą to sekty i związki wyznaniowe, w który obecne jest niewolnictwo, poligamia, i gwałty dzieci. W Europie i Ameryce południowej powszechny jest handel kobietami i zmuszanie ich do prostytucji. W krajach, w których wydaje się, że prześladowania kobiet nie mają miejsca jest ciche przyzwolenie na przemoc domową, mobbing, nierówne traktowanie kobiet w życiu zawodowym, społecznym, czy chociażby w dostępie do służby zdrowia i nowoczesnych lekarstw.


Ortodoksyjne Żydówki feministkami

Kobiety, które walczą o swoje prawa są w uproszczeniu nazywane feministkami. Wbrew temu co głosi propaganda, głównie katolicka, ruchy feministyczne nie są tworem marksistów, ale jak to wykazaliśmy w poprzednim artykule mają swoje źródło w Pięcioksięgu, czyli Torze. Dlatego to właśnie ortodoksyjne Żydówki są utożsamiane z feministkami. Przecież patriarchat żydowski jest wśród wszystkich religii najłagodniejszy, a o tym czy ktoś jest Żydem nie decyduje plemnik ojca, ale łono matki.

Pramatka feministek

 Za pramatkę feministek uważa się Beatrice Mendez. Urodziła się w 1510 roku w Lizbonie. Jej rodzice byli praktykującymi Żydami, ale prześladowania ze strony Chrześcijan zmusiły ich do oficjalnego przyjęcia ich wiary. W ten sposób stali się "nowymi chrześcijanami". Początkowo mieszkali w Hiszpanii, ale potem przenieśli się do Portugalii. Jako wdowa po "królu przypraw" odziedziczyła znaczny majątek po jego śmierci, co wówczas było wyjątkiem. Kobiety nie dziedziczyły wtedy majątków po mężach. Gdy papież ogłosił świętą inkwizycję przeciw "nowym chrześcijanom" uciekła z córką do Antwerpii by wspólnie z bratem męża handlować przyprawami. Na one czasy była to najbogatsza kobieta w Europie. Jako osoba majętna zajęła się wspieraniem Żydów prześladowanych przez inkwizycję, którzy potajemnie kultywowali swoją tradycję. Życie Beatrice Mendez to była ciągła walką z kościołem, któremu przeszkadzała jej charytatywna działalność. Kościół chciał odebrać jej majątek. Musiała uciekać do Wenecji, w końcu osiedliła się w małym autonomicznym mieście Ferrara. To tam zorganizowała schronienie dla Żydów uciekających przed inkwizycją.

Olympe de Gouges

Równie Wielka Rewolucja Francuska i zburzenie Bastylii było z pewnością krokiem milowym w drodze do uwolnienia kobiet spod dyktatu mężczyzn. 25 milionowa monarchia Francuska zrzuciła wówczas jarzmo prawa fundamentalnego i stała się republiką. Prawo feudalne przestało obowiązywać, a duchowieństwo katolickie utraciło swoje przywileje. W 1789 roku ogłoszono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela zrównując prawa wszystkich obywateli bez względu na wyznawaną religię. Dwa lata później Olympe de Gouges ogłosiła Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki.
Główne tezy Deklaracji:
  1. Rewolucja powiedzie się tylko wtedy, gdy wszystkie kobiety staną się w pełni świadome swego godnego pożałowania stanu i praw, które utraciły w społeczeństwie.  
  2. Kobieta rodzi się i pozostaje równa mężczyźnie w jego prawach. 
  3. Dystynkcje społeczne mogą bazować tylko na użyteczności publicznej. 
  4. Wszyscy obywatele, włącznie z kobietami, są równie uprawnieni do piastowania godności publicznych, obejmowania stanowisk i urzędów, zgodnie z ich umiejętnościami i nie innymi przymiotami niż ich cnota i talenty.
  5. Kobiety mają prawo wejść na szafot, więc muszą również mieć prawo do wejścia na mównicę (sejmową).
Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelek stała się inspiracją do publikacji przemyśleń Mary Wollstonecraft  w książce "Wołanie o prawa kobiety" z 1792 roku.

Protesty kobiet

Do końca XVIII wieku prześladowane kobiety były rozproszone. Nie miały żadnych szans by walczyć o swoją godność i należyte miejsce w społeczeństwie. Dopiero rewolucja przemysłowa jaka miała miejsce w XIX wieku przyspieszyła drogę do uzyskania równych praw dla kobiet. Fabryki, zwłaszcza włókiennicze zatrudniały tysiące kobiet. Kobiety te mogły się wreszcie zorganizować, a ich protesty, czy strajki nie można było już lekceważyć. Skutki strajków miały konkretne przełożenie na dochody fabrykantów. Tak powstały pierwsze organizacje kobiece, które były stroną w negocjacjach z właścicielami fabryk, w końcu z rządzącymi.


Sufrażystki

Pierwsze protesty kobiet, podczas których były artykułowane żądania domagające się równych praw pojawiły się w USA w XIX wieku. Od początku były one organizowane przez kobiety pochodzenia żydowskiego w zakładach przemysłu włókienniczego, gdzie głównie pracowały kobiety-imigrantki. Warunki pracy uwłaczające ich godności były dodatkowym katalizatorem do powstawania tych protestów. Przyjmuje się, że 20 lutego 1829 roku Amerykanki po raz pierwszy masowo wyszły na ulice, domagając się dla siebie praw socjalnych i politycznych. Dzięki temu droga do emancypacji kobiet została otworzona. Był to pierwszy dzień wyzwolonych kobiet. Z uwagi na to, że jeden z postulatów dotyczył żądania praw wyborczych dla kobiet, organizatorki protestu nazwano sufrażystkami (łac. suffragium - głos wyborczy).

Pierwsze protesty i strajki kobiet

Kolejnym znaczącym wydarzeniem był nowojorski strajk zorganizowany w zakładach tekstylnych w 1857 roku. Kobiety domagały się skrócenia długości dnia pracy, równych praw pracowniczych i takiego  samego wynagrodzenia jakie mają mężczyźni. Wokół tego strajku jest dużo nieporozumień wśród historyków. Trudno określić czy są one wynikiem braku materiałów, czy propagandowymi zabiegami umniejszającymi znaczenie tego wydarzenia. W jednym z takich opracowań historycznych za organizatorkę tego strajku uważa się Clarę Josephine Zetkin, która urodziła się dopiero rok po strajku. Prawdą jest, że te wydarzenia, które miały miejsce w XIX wieku były przyczynkiem do ustanowienia 8 marca jako święta kobiet.

8 marca w hołdzie protestującym kobietom

W 1901 roku powstała Socjalistyczna Partia Ameryki (SPA), która zajęła się reprezentowaniem spraw dotyczących kobiet. Na ulicach Nowego Yorku  8 marca 1908 roku zorganizowali oni marsz 20 tysięcy pracownic z zakładów odzieżowych pod hasłami dotyczącymi praw ekonomicznych i politycznych. Marsz 20 tysięcy pracownic był początkiem protestów i strajków kobiet. 28 lutego 1909 roku zorganizowano w Nowym Yorku marsz pod hasłem Dnia Kobiet, a na przełomie 1909/1910 roku fabryki zatrudniające kobiety ogłosiły trzymiesięczny strajk. Kulminacją protestów był 25 marca 1911 roku. Wówczas w fabryce Triangle Shirtwaist Factory doszło do pożaru podczas strajku kobiet. Właściciel fabryki zamknął z powodu strajku większość wyjść by nie doszło do kradzieży. Zerwała się winda, a straż pożarna nie mogła uratować szwaczek pracujących na siódmym piętrze i wyżej. W efekcie podczas pożaru zginęło 146 osób (w tym 23 mężczyzn). Podczas pożaru 62 kobiet wyskoczyło przez okna ratując się przed ogniem. Najmłodsze szwaczki miały po 14 lat. O tych tragicznych wydarzeniach opowiada film "Fabryka Triangle: Pamięć o pożarze".


Międzynarodowy dzień kobiet

Na skutek wydarzeń w Stanach Zjednoczonych podczas II Międzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek, który odbył się w sierpniu 1910 roku w Kopenhadze ustanowiono międzynarodowy dzień kobiet. Dzień ten ma służyć krzewieniu idei walki o prawa kobiet. Początkowo obchodzony był 19 marca, ale w 1922 roku zmieniono datę na 8 marca. Początki obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet były trudne. Był to głównie dzień protestów i strajków. Wraz z powstaniem państw socjalistyczny Międzynarodowy Dzień Kobiet stał się świętem kiedy to kobiety są doceniane za swoją rolę w społeczeństwie. Od 1966 roku w ZSRR, a obecnie w Rosji Dzień Kobiet jest dniem wolnym od pracy. 

Ruchy działające na rzecz emancypacji kobiet

Wprawdzie początki feminizmu sięgają czasów rewolucji francuskiej (lata 1789–1799) i powstania Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki (1791 r.) to ruchy feministyczne od początku XX wieku utożsamiano z ideologią komunistyczną. Swoich powiązań politycznych nie ukrywały czołowe feministki. Jako najważniejszą uważano Klarę (Clara) Zetkin z domu Eissner, Niemkę o żydowskich korzeniach i rosyjskim nazwisku po mężu. To ona jest twórcą Dnia Kobiet i pierwszych postulatów feministek.

Konwencje praw kobiet

Uwieńczeniem pierwszego okresu walki kobiet o równe traktowanie były konwencje ONZ w sprawie praw kobiet. W latach pięćdziesiątych przyjęto na tym Forum ONZ szereg ważnych dokumentów.

W 1951 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła Konwencję w sprawie Równego Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Zgodnie z nią wycena wykonywanej pracy nie może być uzależniona od płci pracownika.

W 1952 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Politycznych Kobiet. Zgodnie z nią kobietom przyznaje się czynne i bierne prawo wyborcze, oraz prawo do piastowania funkcji publicznych na zasadach równości z mężczyznami. Prace nad tą konwencją trwały 15 lat, a i tak nie przyjęła jej między innymi Japonia, RPA i Urugwaj.

W 1958 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ pochyliło się nad sprawami kobiet zamężnych. Konwencja o Obywatelstwie Kobiet Zamężnych gwarantuje kobietom prawo do zachowania swojego obywatelstwa, oraz zmianę obywatelstwa podczas trwania związku małżeńskiego w drodze uproszczonej procedury. Konwencję podpisało, ale nie ratyfikowało większość państw zachowując sobie prawo do odbierania z urzędu obywatelstwa małżonkowi-obcokrajowcowi.

W 1958 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła Konwencję w sprawie Dyskryminacji w Zatrudnieniu i Wykonywaniu Zawodu.  Konwencja zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania i prowadzenia polityki krajowej zmierzającej do likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu oraz wprowadza w życie zasadę równych szans i równego traktowania kobiet na rynku pracy. Konwencji nie ratyfikowały miedzy innymi Stany Zjednoczone, Tajlandia i Japonia. Polska przyjęła tę konwencję w 1961 roku.

W 1962 roku ONZ przyjęło Konwencję w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw. Konwencja ta zalecała państwom członkowskim wyznaczenie minimalnego wieku w jakim osoby mogą zawierać związek małżeński. Twórcom konwencji chodziło o zahamowanie dopuszczalności małżeństw nieletnich dziewczynek. Niestety konwencję ratyfikowało zaledwie 56 na 193 państw członkowskich. W 1965 roku ONZ przekształciło cześć konwencji w formę zalecenia w sprawie zgody na małżeństwo, minimalnego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw wzywając wszystkie państwa do przestrzegania tych trzech zasad. Polska konwencję ratyfikowała w 1964 roku.


Karta Praw Kobiet

W 1979 roku ONZ przyjęło Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) zwaną Kartą Praw Kobiet. Karta wprowadza po raz pierwszy pojęcie "dyskryminacji kobiet".
Definiuje je jako wszelkie różnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie praw z uwagi na płeć, które uniemożliwia kobietom korzystanie z praw człowieka na równi z mężczyznami. Prawa te dotyczą przede wszystkim życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i temu podobnych.  
CEDAW przewiduje dyskryminację pozytywną jeżeli służy osiągnięciu równości płci. Przykładem dyskryminacji pozytywnej są parytety procentowe kobiet wyznaczane w polityce, czy biznesie.  Karta Praw Kobiet zobowiązuje kraje członkowskie do zapobiegania i potępiania dyskryminacji, również przez osoby prywatne i instytucje niepubliczne. Zobowiązuje do przeprowadzenia zmian społecznych i kulturowych, w zakresie wzorców zachowań mężczyzn i kobiet. Likwidację przesądów, zwyczajów i dyskryminacyjnych praktyk. Konwencji nie ratyfikowały Stany Zjednoczone, a Iran, Somalia, Stolica Apostolska, Sudan i Tonga w całości odmówiły jej podpisania. Karta Praw Kobiet wyznacza Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości do rozwiązywania spraw spornych w tym zakresie.

Eliminacja przemocy wobec kobiet

W roku 1993 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację o eliminacji przemocy wobec kobiet. Deklaracja ta jest uzupełnieniem i rozszerzeniem Karty Praw Kobiet z 1979 roku. Zdefiniowano pojęcie przemocy wobec kobiet jako:

 wszelki akt przemocy związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego rezultatem jest, lub może być fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnienia takich czynów, wymuszeniem lub arbitralnym pozbawieniem wolności, niezależnie od tego, czy czyny te mają miejsce w życiu publicznym czy prywatnym.

Deklaracja wzywa państwa do zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. W deklaracji zauważa się, że przemoc jest manifestacją histerycznej nierówności. Stanowi ona pogwałcenie praw i elementarnych wolności kobiet. Ogranicza bądź pozbawia kobiety możliwości korzystania z tych praw.


Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Dla podkreślenia wagi problemu Zgromadzenie Ogólne ONZ z dniem 17 grudnia 1999 roku uczyniło 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Historycznie po raz pierwszy datę tę proklamowało Pierwsze Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, obradujące w 1981 r. w Bogocie. Data nawiązywała do wydarzeń z 25 listopada 1960 r. w Dominikanie, rządzonej przez dyktatora Rafaela Trujillo. Wówczas zamordowano trzy siostry Mirabal, przeciwniczki jego autorytarnych rządów.

Zadania wyznaczane przez feministki

Sto lat temu feministki walczyły o równe prawa obywatelskie i ekonomiczne. Najszybciej swoje cele osiągnęły w Nowej Zelandii, gdzie równe prawa wyborcze dla kobiet osiągnięto w 1893 roku. Na Cyprze prawo głosu kobietom nadano dopiero w 1960, a w Emiratach Arabskich w 2015 roku.

Drugie zadanie wyznaczono na przełomie lat 60/70 ubiegłego wieku. Był nim powszechny dostęp do antykoncepcji. O ile w wielu państwach udało się zmienić przepisy prawne dotyczące dostępu do antykoncepcji, to nie udało się w tym zakresie doprowadzić do zmian kulturowych i zwyczajowych. Przykładowo w Polsce wokół antykoncepcji ciągle pokutują różne uprzedzenia, w tym również stereotypy natury religijnej. Pojawił się twór pod nazwą klauzuli sumienia, kiedy to sprzedawca, czy lekarz może odmówić kobiecie podanie środka antykoncepcyjnego.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia feministki poszły dalej w swoich żądaniach i postawiły na różnorodność. W perspektywie postępującej globalizacji celem feministek stało się podniesienie świadomości społecznej w zakresie odkrywania wielości kultur, przy zachowaniu tożsamości etnicznych, rasowych, religijnych. Ten proces edukacji społecznej trwa nadal. Niestety trafiaq na wyraźny opór określonych środowisk. Wielu duchownych jedyne co widzą teraz w feministkach to szanowanie przez nich różnic w orientacji seksualnej. Odczytują to jako propagowanie LGBT.

Prawa kobiet obecnie

To jak są traktowane kobiety zależy od tego, gdzie mieszkają. W Arabii Saudyjskiej od 2018 roku pozwala się kobietom prowadzić samochód, ale nadal nie mogą one samodzielnie chodzić do lekarza bez zgody i obecności męskiego członka rodziny. Zmiany związane z równouprawnieniem kobiet zachodzą również w kościele. Papież Franciszek coraz głośniej rozważa przyjęcie do kościoła zamężnych duchownych, a nawet diakonat kobiet. W Kościele Ewangelickim w Szwecji kobiety są ordynowane na księży od 1958 roku i wiele z nich zrobiło karierę, do funkcji prymasa włącznie. Dochodzi do zmian emancypacyjnych w samym postrzeganiu Boga jako postaci bezpłciowej. Tym czasem w Polskim Kościele Ewangelickim kobiety mogą być jedynie diakonkami, co z pewnością dyskryminuje ich karierę w służbie Bogu.


Teraźniejszość ruchów feministycznych

Współczesne feministki z pewnością oddaliły się od kobiet, którym powinny przewodzić. Porzuciły ich codzienne problemy związane z utrzymaniem tego co udało im się osiągnąć w pierwszej połowie XX wieku. Wciągnięcie się feministek w ruch ekologiczny, antywojenny, czy w kontrowersyjne LGBT powoduje rozproszenie idei jaka przyświecała wówczas, czyli dbania o prawa kobiet. Oczywiście równe prawa dla mniejszości seksualnych są ważne, ale tracą na tym kobiety, które są w dalszym ciągu dyskryminowane. To jakby organizacja do walki z alkoholizmem, porzuciła swoich uzależnionych na rzecz osób biorących narkotyki.

Zagrożenia dla wolności kobiet

Chaotyczne rozproszenie celów feministek zbiegło się z końcem okresu wielkoprzemysłowego. Upadek przemysłu włókienniczego w Europie przyczynił się do likwidacji fabryk zatrudniających tysiące kobiet. Obecnie ciężko jest zmobilizować środowisko kobiet do wspólnej walki o swoje prawa. Minęły czasy, gdy wystarczyło przeprowadzenie kampanii informacyjnej w jednym zakładzie pracy zatrudniającym kobiety. To zachęca określone środowiska do umniejszania roli kobiet. zwłaszcza w życiu prywatnym.
Poza tym uświadomienie różnorodności w globalnym rozumieniu świata stoi w sprzeczności z modą na lokalny nacjonalizm i wartości pseudopatriotyczne. Obudzenie przez rządzących populistów ideologii, które wywołały II Wojnę Światową radykalnie przeciwstawia się działaniom feministek. W tej wojnie przeciw kobietom aktywnie uczestniczy również kościół katolicki ze swoją doktryną pogardy dla kobiet i osób z odmienna orientacją seksualną. To utrudnia ugruntowanie w społeczeństwie osiągniętych już ustępstw w zakresie równouprawnienia kobiet. Oznacza to. że poprzednie zadania nie zostały już całkowicie zrealizowane. Przykład dostępu do antykoncepcji dowodzi, że dotarcie do świadomości społecznej, zmiana zwyczajów i przyzwyczajeń trwa bardzo długo, a prawodawstwo może ulegać cyklicznym fluktuacjom, czy koniunkturalnym manipulacjom populistycznych polityków.

Patriarchat wciąż odgrywa kluczową rolę w życiu prywatnym

Globalizacja i zalew kultury Islamskiej w Europie powoduje, że zwyczaje przedmiotowego traktowania kobiet z państw arabskich, przenoszą się do życia prywatnego Europejczyków. To jest regres. Nie tylko w zakresie przywiązania do wiary, ale również w stosunkach rodzinnych. Upadek na szczeblu państwowym w zakresie polityki liberalnej, demokracji, a w końcu praworządności i przestrzegania ustanowionego prawa cofa nas do wczesnych lat pięćdziesiątych. To powoduje refleksję, że kobiety mogą z dnia na dzień utracić swoje prawa nabyte.

Przyglądając się historii ruchów feministycznych na świecie, łatwo zauważyć, że celem feminizmu nigdy nie było nawoływanie do nienawiści wobec mężczyzn w życiu prywatnym. Feministki o prawa kobiet walczyły zawsze z państwami, politykami, instytucjami czy kościołem. Ich oddziaływanie na życie prywatne jest marginalne.

Feministki zapomniały o tym jak wygląda życie kobiet w poszczególnych rodzinach, a przecież to tam najczęściej pojawia się przemoc wobec kobiet.

#przemoc #feministki #kobiety #sufrażystki #8 marca #emancypantki #strajk kobiet #protesty kobiet
.

Aplikacje i wyszukiwarki do segregowania odpadów


Ekologia, segregowanie odpadów to przede wszystkim stan świadomości. Pisaliśmy o filozofii Zero Waste polegającej na wdrożeniu w codziennym życiu zwyczajów służących ograniczeniu wytwarzania odpadów. Rezygnacji z konsumpcjonizmu na rzecz dokonywania świadomych wyborów w momencie robienia zakupów. Niestety zachowania proekologiczne są kształtowane w Polsce nie za sprawą podnoszenia świadomości społecznej, ale przez dyrektywy Unijne. Tak jakby jedynie Brukseli zależało na czystym powietrzu i ziemi bez zanieczyszczeń. Statystyczny Polak ciągle traktuje środowisko jako coś co może bezkarnie niszczyć. Co gorsza to oni głosują na tych, którzy myślą tak samo, a zakazy Unii Europejskiej przyjmują jako ingerencję w swobody obywatelskie Polaków, które polegają na niszczeniu środowiska, w  którym żyjemy i żyć będą przyszłe pokolenia.


Segregacja odpadów

Pierwszym krok w kierunku zwrócenia uwagi społeczeństwa na właściwe gospodarowanie odpadami był 1 lipca 2017 roku. Wówczas właścicielami odpadami produkowanymi przez mieszkańców gmin stały się samorządy lokalne. Każdy mieszkaniec został z góry opodatkowany za produkcję śmieci. Jednocześnie wprowadzono bonusy za selektywną zbiórkę odpadów. Odbiór odpadów segregowanych był dużo tańszy niż odbiór odpadów zmieszanych. Mimo to taki cennik wprowadzony przez samorządy nie wpłynął znacząco na właściwą selekcję śmieci. Brak kar za nienależytą segregację nie wpłynął na nalezyte rozdzielanie śmieci w naszych domach. Dlatego od 1 grudnia 2019 roku wprowadzono obowiązkowe segregowanie odpadów wśród wszystkich mieszkańców. Ustalono wysokie kary za niewłaściwą segregację i zapowiedziano kontrolowanie naszych worków z odpadami.

Bilboard na jednym z domów w Łodzi, zachęcający do segregowania odpadów, 2017 rok

Aplikacja do segregowania odpadów

Dlaczego w grudniu 2019 roku tak drastycznie zdrożał odbiór odpadów pomimo tego, że teoretycznie teraz wszystkie odpady są segregowane?


Powód jest prosty. Nie wszyscy segregujemy śmieci, zwłaszcza na osiedlach i w blokach, gdzie są zsypy. Do tego nawet ci, którym wydaje się, że segregują odpady robią to niedbale. Dlatego by podnieść świadomość, wiele miast wprowadziło aplikacje na smartfony, czy wyszukiwarki internetowe ułatwiające segregację odpadów (segregacja odpadów Łódź). Idea autorów wyszukiwarek odpadów jest taka by aplikacje te same uczyły się fraz po jakich internauci szukają konkretnych odpowiedzi na pytanie do którego pojemnika wyrzucić daną rzecz.  

Tylko taka ściśle przestrzegana selektywna odpadów umożliwi obniżenie kosztów odbioru śmieci.

Edukacja mieszkańców

Edukacja w tym zakresie segregacji odpadów jest bardzo ważna. Papier lakierowany, laminowany folią, pergamin do pieczenia wrzucony do pojemnika niebieskiego z papierem przekreśla sens całej segregacji odpadów. To samo dotyczy papierowych etykiet na butelkach plastikowych , które należy zrywać. Odkręcamy też metalowe wieczka od słoików. Poza tym o ile butelkę potłuczoną można wrzucić do pojemnika zielonego ze szkłem, to nie wolno tam wrzucić butelki po lekach, szklanego termometru, szklanej żarówki, czy potłuczonej szyby. Kości nie należą do odpadów bio, tak jak skorupki po jajkach.


Selektywna zbiórka odpadów nie oznacza, że to co nie jest surowcem, może automatycznie lądować w pojemniku czarnym. Żarówki, świetlówki, baterie, sprzęt elektroniczny, materiały budowlane, itp musimy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Tak samo robimy ze starymi meblami. Leki, termometry, strzykawki zanosimy do pojemników, które są w aptekach.

Aplikacja do segregowania odpadów w Zabrzu

Choinki żywe

Dużym problemem ostatniego miesiąca były choinki żywe. Po świętach powinniśmy dostarczyć je do punktów przyjmowania choinek bożonarodzeniowych, leśnictwa lub bezpośrednio do ZOO. Jednak najlepiej zgodnie z filozofią Zero Waste powinniśmy całkowicie zrezygnować w świeta z ciętych żywych choinek. Choinkę w doniczce można zawsze gdzieś zasadzić.


Dlatego polecamy dokładną lekturę szczegółowej segregacji śmieci w Waszej okolicy, a najlepiej ściągnięcie aplikacji na swój smartfon, czy laptop.
Tagi: ,

Stop przemocy wobec kobiet. Religijne korzenie dyskryminacji kobietStop przemocy wobec kobiet! Pod takimi hasłami każdego roku, 25 listopada, na ulicach wielu miast na świecie odbywają się pikiety, manifestacje i protesty przypominające o prawach kobiet do równego traktowania. Mimo, że mamy XXI wiek, problemy wynikające z dyskryminacji kobiet są ciągle aktualne. Na całym świecie istnieje religijne, kulturowe i społeczne przyzwolenie na odbieranie kobietom równych praw do współistnienia, a przemoc wobec kobiet jest bagatelizowana.

Kobieta rzeczą mężczyzny?

Gdy mówi się o prawach kobiet i ruchach feministycznych, u znacznej część społeczeństwa występuje odruch alergiczny. Stawiany jest znak równości między feministką walczącą o prawa i godność dla kobiet, a lesbijką preferującą "inne życie". W ten sposób wyznawcom patriarchalnego modelu świata udaje się zmarginalizować istotę problemu. Skupiając się na seksualności kobiet mogą przewartościować ich przydatność do życia w społeczeństwie.
Brutalnie ograniczyć rolę kobiety do rzeczy służącej mężczyźnie. Jeżeli kobieta nie potrafi się podporządkować, to staje się zbędna. Takie podejście do kobiet jest ciągle powszechne na całym świecie.

Korzenie dyskryminacji kobiet  

Genezą dyskryminacji kobiet jest postrzeganie ich jedynie w kontekście ich płci. To prymitywne, zwierzęce postrzeganie świata w kontekście zaspokajania potrzeb seksualnych samców, przez samice. W tym kontekście budowanie ładu społecznego wśród ludów pierwotnych miało jednostronny wymiar. Kobieta służyła jedynie rozmnażaniu i odchowaniu potomstwa. Rolą mężczyzny było zapewnienie pożywienia i bezpieczeństwa nad stadem. Mężczyźni ćwiczyli swoją sprawność, wiec byli silniejsi. Polowali, walczyli z innymi plemionami. W tym czasie kobiety zajmowały się domem. W ten sposób doszło do dominacji mężczyzn nad kobietami. Mężczyźni stali się przywódcami stada. Ustalali zasady jego funkcjonowania, w końcu prawo. Nic dziwnego, że w tym kontekście pojawia się seksizm, który towarzyszy nam do dziś.Rola kobiet z punktu widzenia religii

  • Hinduizm

W hinduizmie rola kobiet nie jest jednoznaczna. Kobieta była zarówno boginią jak i ladacznicą. Wisznu i Lakszmi są przykładem idealnego mitologicznego małżeństwa, podobnie jak Śiwa i Parwati. Śiwa tak kochał swoją żonę Parwati, że po jej śmierci nie mógł rozstać się z jej zwłokami, aż "bóg podniósł martwą żonę, zarzucił ją (mu) na plecy i wędrował (z nią) długo przez wiele krajów". Opis związku Radha i Kriszna to przepych erotyzmu i niepohamowanej miłości. Okres wedyjski był bardzo liberalny. Kobiety korzystały z powszechnego równouprawnienia. Dopiero mityczny Manu odebrał kobietom prawa, czynią z nich istoty nieczyste rytualnie. Rolą kobiety jest zamążpójście, służenie małżonkowi i opieka nad potomstwem.


Do dziś w wielu rejonach są przestrzegane dawne hinduskie zwyczaje. W Nepalu uważa się, że krew menstruacyjna przynosi pecha. Kobieta w tym okresie ma zakaz wstępu do domu. Przenosi się do tak zwanych chat menstruacyjnych lub po prostu do obory, aby spać ze zwierzętami. W efekcie tych zwyczajów 2 grudnia 2019 roku zmarła 21-letnia Parbati Budha. Podczas nieobecności męża, na mróz, do nieogrzewanej szopy wygonił ją jego brat.

  • Islam

Koran posiada zarówno pozytywne, jak i kontrowersyjne wersety dotyczące kobiet. Podkreśla się, że kobieta jest istotą ludzką, a ojcowie nie mogą zabijać córek, gdy nie mają pieniędzy na posag. W czasach Mahometa na Półwyspie Arabskim był to popularny zwyczaj. Allah podkreśla wzajemną miłość małżonków, a za grzech pierworodny obciąża Adama, a nie Ewę. Allah pozytywnie odnosi się do Maryi, matki Jezusa. Potępia zabijanie noworodków płci żeńskiej. Allah nakazuje zabezpieczenie środków materialnych kobiecie nie tylko podczas małżeństwa, ale i po rozwodzie, czy po śmierci męża. W świetle religijnym nie ma różnic między kobietą, a mężczyzną. Można stwierdzić, że w tym zakresie Islam bardziej dba o prawa kobiet.


Jednak są również w Koranie wersety, które temu zaprzeczają. W Koranie możemy przeczytać także,  że mężczyzna pod każdym względem przewyższa kobietę, która jest istotą pustą, bezmyślną, nie zdolną do samodzielnego istnienia bez mężczyzny. Kobiety muszą być posłuszne mężczyznom, a jeżeli tego nie robią powinny być do tego zmuszane biciem.Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało; mężowie doznający ich nieposłuszeństwa, mogą je karać, zostawić w osobnych łożach, a nawet bić je; uległość niewiast powinna dla nich być ochroną od złego z niemi obchodzenia się.


Mimo, że Koran o tym nie mówi, to kobiety muszą zakrywać ciała, a według niektórych interpretacji także twarze. Kobiety mają również inne prawa niż mężczyźni. Dziedziczą mniej od mężczyzn, mają mniej praw przed sądem, w przeciwieństwie do mężczyzn nie wolno im poślubić mężczyzn niewiernych (nie wyznających islamu). Kobieta ma obowiązek uprawiania seksu z mężczyzną, również w okresie menstruacji i ciąży. 

  • Prawo islamskie

W porównaniu z Koranem znacznie bardziej drakońskie jest prawo islamskie (szariat). Zgodnie z nim kobieta nie ma prawa rozkazywać mężczyźnie. To powoduje, że nie mogą one zajmować żadnych kierowniczych stanowisk. Cudzołóstwo kobiety karane jest śmiercią. Za cudzołóstwo karane są również ofiary gwałtu. To powoduje, że kobieta zgwałcona ukrywa ten fakt przed wszystkimi.


Żona niemuzułmanka nie ma żadnego prawa dziedziczenia po śmierci męża. Mimo, że zezwalał na to Mahomet kobieta niemuzułmanka nie może uprawiać swoich praktyk religijnych, zakazane jest chodzenie do kościoła, czy wieszanie w domu krzyża. Dzieci muszą być wychowywane w Islamie. W przypadku rozwodu żona niemuzułmanka nie ma żadnych praw do dzieci co również jest w sprzeczności do nauczania Mahometa. Kobiety mają prawo do rozwodu, jednak, gdy nieudowodnią winy męża muszą zwrócić mu swój posag. Mężczyzna by się rozwieść musi jedynie wnieść zapłatę za  żonę.

Prostytucja obrzezanie kobiet

Szariat de facto przyzwala na prostytucję. Jest ona uprawiana w postaci jednodniowego małżeństwa, które następnego dnia kończy się rozwodem. Toleruje się poligamię, o ile uwzględnia ją kontrakt przedmałżeński. Za zabójstwo czy okaleczenie kobiety kara jest o połowę niższa niż w przypadku zabójstwa, czy okaleczenia mężczyzny.


Koran i Szariat nic nie wspomina o obrzezaniu kobiet (infibulacja). Jednak zwyczaj ten jest ciągle kultywowany w wielu islamskich krajach afrykańskich - Egipt, Sudan, Somalia, Etiopia, Afryka subsaharyjska. Film na faktach - "Kwiat pustyni" pokazuje jak wyglądają problemy kobiet w Somalii. To wstrząsająca autobiografia pisarki Waris Diiriye.


Powszechne, do dziś obowiązuje bowiem w Islamie - kamienowanie kobiet w ramach tzw. zabójstwa honorowego. Rodzina kobiety zabija ją, aby zmyć hańbę, którą przez nią doświadczyła. Przyczyną do zabójstwa honorowego może być nawet niczym nie poparte podejrzenie. United Nations Population Fund (UNFPA) szacuje, że na świecie w zabójstwach honorowych ginie 5000 kobiet rocznie. Organizacje feministyczne podają, że liczby te są znacznie zaniżone.


  • Kobieta w judaizmie

Pięcioksiąg - Tora w znacznym stopniu podkreśla równouprawnienie kobiet. Wprawdzie Księga Ba-midbar (Księga Liczb) zaczyna się od spisu ludności, gdzie nie brano pod uwagę kobiet, ale córki Selofchada  z rodu Menaszego, składają petycję Mojżeszowi, by mogły przejąć ziemię po zmarłym ojcu, który nie miał synów.


Kiedy córki Selofchada usłyszały, że ziemia zostanie podzielona pomiędzy plemiona, a one nie otrzymają swojej porcji, zwołały się, by przedyskutować tę sprawę. Stwierdziły wówczas: Boże miłosierdzie i współczucie ma inny charakter aniżeli niż ludzkie. Ludzkość faworyzuje mężczyzn, nad kobietami. Bóg taki nie jest; Jego miłosierdzie obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn, w tym samym stopniu.  


W ten sposób, mimo, że nie były uwzględnione w spisie izraelitów, mogą dziedziczyć. W Gen - Księdze Rodzaju Bóg mówi do Abrahama, by słuchał się swojej żony, Sary, i postępował wedle jej woli. (W Nowym Testamencie zaprzecza temu Św. Paweł, pisząc, że to Sara bezwzględnie słuchała Abrahama) Oczywiście role jakie spełniali mężczyźni i kobiety są różne, ale kobieta jako żona i matka jest określana  "kapłanką ogniska domowego". 


Talmud - katechizm judaizmu mówi, że gdy pobożny mężczyzna poślubia niegodziwą kobietę, sam staje się niegodziwcem, ale jeżeli nikczemny mężczyzna poślubia pobożną kobietę, mężczyzna dzięki niej staje się pobożny. (Św. Paweł w Nowym Testamencie przytaczając tę samą prawdę objawioną, niegodziwość wiąże z pogaństwem. Poganin poślubiając kobietę wierzącą, staje się lepszy)
Kobiety nie są obciążane przykazaniami, które muszą być wykonywane w określonej porze dnia, czy roku. Kobieta nie porzuci płaczącego dziecka by iść się modlić, czy spełnić jakieś inne przykazanie. Zwolnienie z przykazań, było i jest interpretowane przez wielu rabinów jako zakaz ich wypełniania przez kobiety. Jednak nic takiego nie ma w Torze. Jeżeli kobieta może wykonać przykazanie to ma do tego prawo, ale lepiej by zajmowała się domem.

Bóg jest postacią androgyniczną!

Należy zwrócić uwagę, że w judaizmie, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, Bóg nigdy nie był nigdy postrzegany jako przedstawiciel płci męskiej. (Tę cechę podchwyciła niedawno Prymas Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Szwecji Antje Jackelén) Skoro mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na podobieństwo Boga, to musiał On dać im obie te cechy. Dlatego Bóg jest postacią androgyniczną!  Oczywiście Bóg nie ma ciała. W języku hebrajskim nie ma rodzaju nijakiego, dlatego jedynie dla wygody nadano mu rodzaj męski.

Negatywne cechy kobiet w Talmudzie

Podobnie jak w Koranie w Talmudzie pojawiają się również negatywne cechy kobiet. Rabini opisują kobiety jako leniwe, zazdrosne, żarłoczne, próżne. Są skłonne do plotek i łatwo są podatne na zmianę zdania, czy schizmę. Jedną z "niedoskonałości" kobiet jest popędliwość i skłonność do lubieżności. Starano się ograniczać zakres aktywności do roli matki i żony. Odradzano kobietom podejmowania studiów religijnych, by nie były nazbyt skupione na kwestiach duchowych, zaniedbując codzienne obowiązki.

  • Kobieta w chrześcijaństwie

"Kobiety są błędem natury (...) z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu (...) są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny (...) Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna (...) Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych (...) Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów"
- św. Tomasz z Akwinu


"Kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie." - św. Augustyn

Stary Testament pełen jest przykładów dyskryminacji kobiet. Kobieta jest przede wszystkim winna grzechu pierworodnego, bo namówiła Adama do zerwania jabłka poznania dobra i zła. To oznaczałoby, że to ona skutecznie potrafiła zdominować jego umysł.
Kobiety najczęściej są rzeczą służącą mężczyźnie. W Księdze Mojżeszowej czytamy "Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego".
Księga Mądrości Syracha 7 23-25 Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! Córki posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem, a nie uśmiechaj się do nich!

 

Nowy Testament

Nie lepiej jest w Nowym Testamencie. W Ewangelii Świętego Marka w rozdziale Prawdziwa rodzina czytamy o tym, że dla Jezusa prawdziwą rodziną byli ci, z którymi przebywał i których nauczał, a nie matka i jego bracia. Jezus za to bronił Marię Magdalenę przed Judaszem Iskariotą za "zmarnowanie drogocennego olejku" na obmywanie nóg Chrystusowi. Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że zasiadał przy jednym stole z kobietami, a nawet z grzesznicami. On zaś traktował kobiety równoprawnie jako córki Abrahama.


Nie zmienia to jednak powtarzanego przez wielu ewangelistów przesłania: Mężczyzna ma żyć tak by przypodobać się Panu Bogu, a kobieta zamężna by przypodobać się mężowi. "Mężowie mają miłować swoje małżonki jak Chrystus umiłował Kościół". Widać tu wyraźnie zaznaczoną hierarchę.
Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian zaleca życie w celibacie. "Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety (...) kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto jej nie poślubia, lepiej czyni".  Dopiero zagrożenie "wszeteczeństwem" ma być usprawiedliwieniem dla małżeństwa. "Lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć". Zachęca małżonków do współżycia ze sobą, ale za wspólna zgodą. Zachęca, a nie nakazuje.

Nadużywanie religii

Teksty Św. Pawła z pewnością stały się usprawiedliwieniem do celibatu wśród księży katolickich. Stały się źródłem pomyłek filozoficzno-religijnych, jakie dokonywali różni tłumacze i interpretatorzy Pisma Świętego. Na przestrzeni wieków cielesność i seksualność była utożsamiana ze złem. Podkreślano podatność kobiet na schizmę, magię i praktykowanie czarów. Kamienowanie kobiet, palenie na stosie to praktyki mrocznych czasów średniowiecza, ale nie tylko. Pamiętamy scenę kamienowania kobiety w powojennej wiosce we Włoszech w jednym z filmów z Sofią Loren.

Palenie kobiet na stosie

Palenie kobiet na stosie było popularną formą zabijania jaką stosowali chrześcijanie. Wystarczyło podejrzenie o innowierstwo, głoszenie herezji, czary. Podczas palenia kobiety miały przyznawać się do winy. porzucać diabła, który w nie wstąpił. Było również zbiorowe palenie kobiet na stosach. Niechlubną praktykę palenia kobiet na stosie stosowano na terenach Polski. W latach 1622, 1639–1642, 1651–1652 były na terenie Śląska i Księstwa Nyskiego były wręcz pogromy kobiet w męczarniach na płonących stosach. 


Podczas tortur kobiety miały wyznaczać następne kobiety do spalenia. Na wzgórzu Czarownic w  Doruchowie w roku 1775 miano spalić na stosie 11 kobiet. Oskarżono je o rzucanie czarów na miejscową dziedziczkę, jak również o utrzymywanie kontaktów z diabłami. Ostatnia kobietę -Barbarę Zdunk spalono na stosie w Reszlu w 1811 roku. Przyczyną spalenia kobiety było rozwiązłe życie i spowodowanie pożaru w Reszlu w 1807 roku. Mimo, że pożar wywołali żołnierze armii Napoleona kobietę spalono, z uwagi na silną presję mieszkańców, mimo ze zgodnie z prawem palenie kobiet na stosach było wówczas zakazane.W jakim stopniu religia kształtuje zwyczaje ludności.
Czy jednak religia może odpowiadać za przemoc wobec kobiet?
Jak walczyć z przemocą wobec kobiet i czym są współczesne ruchy feministyczne?
Tym zajmiemy się w kolejnym artykule na ten temat.

 #przemoc wobec kobiet #kobieta w islamie #kobieta w judaizmie #kobieta w chrześcijaństwie #Parbati Budha #Barbara Zdunk #palenie czarownic #kamienowanie #postać androgyniczna #kobiety w hinduizmie #Koran #Talmud #Tora #Biblia #Pięcioksiąg Pismo Święte #25 listopada #obrzezanie kobiet #infibulacja

Ucieczka do Pana Boga


Leżysz na szpitalnym łóżku. Czekasz na operację. Masz 40 % szans, że żywym zaliczysz przyszły tydzień. Nikt cię nie odwiedza, a kolega z sąsiedniego łóżka mówi coś o polityce, kłamstwie, chamstwie i łamaniu konstytucji. Ty się wyłączasz. Robisz rachunek sumienia.

Zastanawiasz się w czym zasłużyłeś na dalsze życie?
Kim jesteś, że Pan Bóg ma ci dać szansę byś nadal był żywym pośród ludzi na tej ziemi.
Lekarze grają fair. Mówią, że masz 40% szans. Więc jedną nogą jesteś już po drugiej stronie. Nawet trochę więcej niż jedna nogą.

Co mam zrobić by Pan pozwolił mi na drugie życie?
Jak Go przekonać, że na nie zasłużyłem?
Panie Boże zmienię się!

Po kilku godzinach budzą mnie z narkozy. Mówią, że wszystko się udało. Tymczasem ja jestem ciągle obok. Dalej prowadzę swój dialog ze Stwórcą.

Ilu z Was to przeżyło?
Ilu z Was otarło się o śmierć?

Opuszczając szpitalne mury jesteś naładowany wiarą i postanowieniem poprawy.
Na ile czasu wystarczy Ci ten reset?

Otwierasz się na ludzi wokół. Zauważasz, że oni też mają podobne spotkania z Panem Bogiem.
Ich rokowania były nawet gorsze...

Dlaczego do Pana Boga przychodzimy dopiero, gdy nas życie do tego zmusi?- Co mi przyniosłeś tatusiu? - pyta się syn ojca wracającego z pracy.
Ja jemu? Co miałem przynieść?

W robocie ciągle wszyscy mnie poniżają. Szef, koledzy. Do tego tyra się za grosze, przez cały dzień.  Ja ciągle zasuwam, aby przynieść do domu tych parę złotych, a ona  siedzi z bachorem i nic nie robi. To poniżające. Do tego to 500 plus. Dla mnie to kasa, na która muszę harować przez kilka dni, a Eryk dostaje ją za darmo. Tylko za to, że go spłodziłem.
Gdzie tu logika?

W niedzielę znowu ona każe mi iść do kościoła. A przecież ja w tym czasie mógłbym iść na mecz i browar z kolegami. To z pewnością poprawiłoby moje relacje z nimi.  Kumple zabierają na mecze synów, więc mógłby wziąć również jego. Niech się młody uczy jak żyć!!

Ona mówi, że w Bogu widzi sens życia. Jakby popracowała tak jak ja, to z pewnością zmieniłaby zdanie. Wkurza mnie, że takie bzdury mówi przy synu. On nie może być mięczakiem. Nie da sobie rady w życiu! Całe to gadanie o Jezusku, to jak dawanie misia chłopcu. Ma się bawić autami i transformersami. Inaczej wyrośnie na geja albo na coś gorszego. Ja tak uważam, nawet jeżeli zarabiam marne grosze.

- Tato pójdziesz ze mną na Adwentówkę?
Boże i jeszcze to... Nie pójdę synu, bo mam ważne spotkanie!
Umówiłem się już z kumplami. Mamy wigilię w pracy i chcemy tradycyjnie zaliczyć browar. Miśkowi urodziła się córa więc stawia. Nie mogę przegapić takiej okazji. Do tej pory ja ciągle stawiałem. Teraz niech stawiają inni. Niech idzie ona!  Skoro namawia syna do tych bzdur, niech się poświęca...

- Tato proszę ...
- Nie bachorze! Mam dużo pracy! Muszę tyrać na ten dom, byśmy nie pozdychali z głodu! Ja w twoim wieku nie latałem do kościoła, ale chodziłem na mecze. W piłkę byś pograł! Tylko tak wyrośniesz na mężczyznę.

Irytuje mnie ten szczeniak. To ona wyprała mu mózg. Jak nie dam mu klapsa, to się nie odczepi!Z miasta przychodzi ciągle pijany. Nie wiem, czy był w jakiejś pracy, ale z pewnością był na piwie z kolegami. Obiecał synowi coś kupić. Syn cały dzień czekał na niespodziankę. W końcu dostał klapsa.

Panie Boże co mam robić dalej?
On ma alergię na słowo Kościół. Irytuje go każde słowo o Panu Bogu. Syn szuka miłości. Ma ją we mnie, ale chce mieć ojca. Zauważyłam, że miłość do Boga uspokaja go. Zapomina o awanturach jakie do domu przynosi jego tata. W Kościele ma przyjaciół. On jest ich.

W domu stres pojawia się z nadejściem ojca. Nie potrafię już żyć normalnie. Swój stres wyładowuje na nas. Nie żebym się skarżyła, ale szkoda mi syna.

Pan Bóg, społeczność Kościoła daje mi uspokojenie. Tak samo jest z Erykiem. Ma w Kościele koleżanki, kolegów. On się tam rozwija. Bawią się, uczą, śpiewają. Rozmawiają o Panu Bogu. Nikt nie nazwie go gejem za to, że uwierzył.

Pan Bóg daje nam siłę.
Myślę, że gdyby nie wiara w Pana Boga nie potrafiłabym trwać nadal w małżeństwie.
Nie chodzi mi o samą przysięgę małżeńską, że go nie opuszczę aż do śmierci.
Tak zwyczajnie.W Kościele i w życiu mam Pana Boga, a dopiero potem do domu przychodzi mąż.
Świadectwo.
Z rachunku sumienia nie jestem dumny. Jako pracoholik goniłem w życiu za mamoną niczym za bożkiem. Cierpiała na tym żona, cierpiał syn. Bo ja byłem najważniejszy. Myślę, że tak naprawdę nigdy ich nie rozumiałem, choć chcieli mi pomóc. Sygnały jakie mi wysyłali traktowałem niczym szpile wbijane w mój styl życia. A przecież Wiara jest niczym GPS w naszym życiu. Jak masz problemy, nie wiesz co dalej robić, odpowiedź znajdziesz w Piśmie Świętym. Dzisiaj to wiem.

To dzięki Ewangelii, z Pisma Świętego i Panu Bogu wyjdziemy z kłopotów życia doczesnego, ziemskiego, które jest jedynie wstępem do życia wiecznego. Życie w zgodzie z Pismem Świętym daje nam wartość uniwersalną. Ostoję bezpieczeństwa w niełatwym XXI wieku. Świadectwa wiary są wokół nas, wystarczy się rozejrzeć!

Wokół nas są ludzie, którzy swoim życiem, wiarą i oddaniem Panu Bogu są żywym Świadectwem potwierdzającym miłość Boga do człowieka.Czy swoim postępowaniem nie marnotrawimy naszego życia? Czym jest szczęście? Czy potrafimy dzielić się tym co mamy z innymi?
Dobrami, miłością, czasem?

____________________________________________________________

Po wyjściu ze szpitala zastanawiam się.
Skoro mam się zmienić, skoro po moich modlitwach Pan Bóg dał mi jeszcze jedną szansę, co mam zrobić żeby zasłużyć na dalsze życie?

Mam szczęście, Kościół, społeczność w której jestem, opiera się wyłącznie na miłości do Pana Boga. Sola scriptura („Tylko Pismo”), Sola fide („Tylko wiara”), Sola gratia („Tylko łaska”), Solus Christus („Tylko Chrystus”), Soli Deo gloria ("Tylko Bogu chwała"). Nie ma w nim kłamstwa, nienawiści, polityki. Jest jedynie Obcowanie z Panem Bogiem.

Johna F. Kennedy powiedział przed laty "Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju". To jest teraz moją myślą przewodnią. Krajem moim, Ojczyzną jest Chrystus.

Co mogę zrobić dla Pana Boga, mojego Kościoła, Jego Społeczności, aby wykorzystać szansę jaką dał mi Bóg, gdy pozwolił lekarzom uratować moje istnienie?
Jak powinienem włączyć się w życie mojego Kościoła?
... tak abym zasłużył na dalsze życie.

Moja żona, Eryk, czy ich nie skrzywdziłem?
Jak mam teraz zrekompensować im krzywdę, jaką im wyrządziłem...#wiara #nadzieja #miłość

Instagram i hashtagi. Jak dobierać hashtagi na Instagram?Na Instagramie pojawia się codziennie ogromne morze zdjęć. Ta wielka fala jednych porywa, innych zniechęca. Fotografie, jak w wirtualnym katalogu muszą jednak posiadać jakieś kategorie, aby każdy mógł znaleźć tu to czego aktualnie potrzebuje. Zdjęcia w windzie, przy sklepowej półce, mrożące krew w żyłach selfie ze szczytu jakiegoś budynku czy góry opatrzone stosownym hashtagiem pozwala nam się odszukać. Bo jak dotarlibyśmy do niego bez odpowiedniego hashtagu? To w tym serwisie niemożliwe. Jednak używając hashtagów pamiętajmy, że trzeba do nich podchodzić z dużą rozwagą. Nieodpowiednio użyty hashtag może odnieść skutek odwrotny od zamierzonego.


Instagram to ogromna społeczność powiązana ze sobą słowami (hashtagami). Pamiętaj, że Twój wpis o wydarzeniu lokalnym może wzbudzić większe zainteresowanie w odległym kraju aniżeli w lokalnej grupie docelowej. To szczególnie ważne dla profili brandowych i sprzedażowych. Niewątpliwie Instagram otwiera drzwi na cały świat, a hashtagi to świetny sposób by dać się znaleźć na Instagramie, o ile tylko wiesz jak z nich właściwie korzystać.


Trzeba zawsze "wczuć się w skórę" osoby, która będzie szukała określonej fotografii. Możemy zapytać samego siebie, po jakich frazach kluczowych rozpoczęlibyśmy wyszukiwanie? Dobieranie prostych, oczywistych słów, to najlepsze rozwiązanie. Komplikowanie nie przynosi tu zwykle dobrych rezultatów. Krótkie słowo łatwo zapamiętać, a to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia do targetu.


Hashtagi i tematyka zdjęcia

Hashtagi, pośrednio lub bezpośrednio muszą nawiązywać do tego co znajduje się na zdjęciu. Najczęściej szukamy określonych obrazów i im konkretniej są opisane tym lepiej. Oczywiście nikt nie da nam gwarancji na 100% trafność hashtagu, dlatego warto z nimi eksperymentować. Dobry wybór to miks bardzo precyzyjnych słów z tymi o ogólniejszym znaczeniu.  Warto zdać sobie sprawę, że hashtagi mają za zadanie rozejść się nieco dalej poza krąg obserwujących. Ich cel jest więc jasno określony - mają przyciągnąć osoby potencjalnie zainteresowane profilem. W tym wypadku musisz myśleć kategoriami osoby zainteresowanej treściami jakie publikujesz. Co ważne - te treści muszą dawać się odszukiwać w łatwy i intuicyjny sposób. Dobór prostych acz konkretnych hashtagów wydaje się więc kluczowy.


Zbyt małe, zbyt duże hasztagi

Coś co stało się ostatnimi czasy "głośne". Dobieranie słów zbyt ogólnych, mających dużo wyszukiwań powoduje, że o uwagę walczymy z dużo większą konkurencją. W rezultacie nasze zdjęcie i tak zniknie w odmętach aplikacji, nie dotrze do zainteresowanych, działanie pozostanie zupełnie nieefektywne. Jest i druga strona medalu - zbyt małe hashtagi. Opisywanie tego co mocno kojarzy się ze zdjęciem, co dokładnie nawiązuje do obrazu, ale w pewnym stopniu go również definiuje może być drogą we właściwym kierunku. O ile nie określa go zbyt dokładnie i w sposób zrozumiały tylko dla nas!


Limity i konta repostujące

Jeżeli chodzi o Instagram i jego algorytm, to są różne opinie na ten temat. To samo dotyczy limitów w kwestii dodanych hashtagów. Maksymalnie możemy dodać 30 oznaczeń pod zdjęciem. Co ważne: po dodaniu więcej niż 30 # i opublikowaniu postu, cała treść i wszystkie tagi zostaną automatycznie skasowane. Możemy wykorzystywać swoje maksimum, możemy publikować mniej oznaczeń, wybór należy do nas. Konta repostujące to dobry sposób na dotarcie ze swoimi zdjęciami do nowych obserwujących. Często takie konta mają swój specjalny hashtag, którego użycie jest warunkiem udostępnienia zdjęcia. Co robią takie konta? Przekazują nasze treści dalej, swoim obserwatorom, co może zwiększyć i nasz zasięg.


Trzeba pamiętać, że zdjęcia na Instagramie powinny angażować Twoją obecną społeczność, ale jednocześnie przyciągać również nowych obserwujących. To powinien być taki punkt wyjścia do aktywności na Instagramie. Popularna stała się opinia, że  hashtagi nie powinny być większe niż 500 tysięcy postów, jeśli naszym "celem" są nowi odbiorcy. Dobrym pomysłem jest sięganie nawet po mniejsze hashtagi. Wszystko warto sprawdzać na swoim koncie metodą prób i błędów (z rozwagą oczywiście). 

Jak wyszukiwać hasztagi? 

I tutaj jest mnóstwo możliwości, ale z mojego punktu widzenia najlepsze są najprostsze rozwiązania. Zachęcam żeby wyszukiwanie rozpocząć bezpośrednio w aplikacji. Wpisanie jednego wybranego #hashtagu w sekcję wyszukaj powoduje, że Instagram automatycznie pokazuje tematycznie powiązane oznaczenia. Mogą się one okazać bardzo pomocne, ale nadal warto sprawdzać ich zasięgi oraz to czy nie są zablokowane (można to zrobić np. tutaj: (IQHashtags.com).

#instagram #instagramhasztagi #hasztagi #nainstagramie #iqhashtags #hashtags#oninstagram


Odzyskać wolność śpiewając swą miłość do Pana Boga!Z przerażeniem i niesmakiem zareagowałem, gdy jedna z przeglądarek internetowych na wpisane hasło "spotkanie" pokazała garść grafik dotyczących mediów społecznościowych. Czy już tak daleko zaszły zmiany w naszym społeczeństwie, że internet zastępuje nam życie w realu? W latach osiemdziesiątych, pisarz i satyryk Marcin Wolski w audycji radiowej "60 minut na godzinę" publikował felietony po tytułem "Numer". Futurystyczna wizja świata, który jest współdzielony przez ludzi i roboty. Wszyscy żyją w zamkniętej matni, a jedynym dowodem na ich istnienie jest nadany im numer. Budowa systemu z wizji Marcina Wolskiego była parafrazą ówczesnego ustroju totalitarnego jakim był komunizm. Wdzierał się on w umysły, otumaniał, czynił z ludzi bezmyślne odhumanizowane istoty przypominające roboty.

Nie tylko władza totalitarna jest groźna dla wolności

Na szczęście dzisiejszy świat nie współdzielimy z robotami jak w wizji Marcina Wolskiego. System demokratyczny, liberalizm daje teoretyczną samodzielność i wolność jednostce.
Czy jednak my jako społeczeństwo mimo to nie ulegliśmy dehumanizacji?

Czy "numer" znany nam z futurystycznych wizji Marcina Wolskiego nie jest dzisiejszym numerem IP w świecie wirtualnym, świecie, który odbiera nam wolność, czyniąc z nas bezrozumne roboty? 

Internet staje się bożkiem, który wielu czci przed Panem Bogiem, przed rodziną, przyjaźnią, aktywnością społeczną, przed miłością do drugiego człowieka! Lajki zastępują nam uśmiech do innych, SMS-y wypierają rozmowy, coraz częściej zamykamy się w sobie, skazani na samotność w sieci.

To dzięki temu jako społeczeństwo zapominamy jak żyć. Pozwalamy niszczyć wartości i ulegamy powszechnej znieczulicy. Jesteśmy skłonni oddać władzę politykom, którzy kłamstwem i hejtem niszczą znane autorytety. Nie mamy poczucia odpowiedzialności, wręcz odwracamy głowę, gdy rządzący odbierają nam wolność, gwałcą konstytucję, pozbawiają nas naszych praw.


 

Atomizacja społeczeństwa

W socjologii mówi się o tzw. atomizacji społecznej. Procesie zerwania więzi międzyludzkich, zarówno w różnego rodzaju grupach społecznych, jak i w rodzinach. Atomizacja może być kreowana przez rządzących. Divide et impera - dziel i rządź, to główna zasada jaką kierują się bezkompromisowi władcy. Robią tak to codziennie, bo społeczeństwem wyalienowanym, które stanowi zbiór osób samotnych,  zamkniętych w sobie, najlepiej się rządzi. Z pewnością pomaga w tym internet i media społecznościowe. 

Internet przejmuje nasze umysły?

Trzeba zauważyć, że nawet na poziomie globalnym wszystko jest skrupulatnie urządzone. Media społecznościowe zapewniają substytut więzi międzyludzkich. Dają namiastkę szczęścia. W internecie widzimy się tak jak sami chcemy się widzieć. Zapominamy jednak, że tę zabawkę nie wymyślono dla nas. Media społecznościowe tak naprawdę służą decydentom. Relacje nawiązywane w mediach społecznościowych podlegają szczegółowej, permanentnej inwigilacji. Algorytmy i boty wychwytują i zbierają dokładne informacje o każdym z nas i na każdy temat. Co jemy, z kim śpimy, o czym rozmawiamy, do kogo się modlimy, ile pieniędzy wydajemy, jaką partię popieramy. Specjalne programy szpiegowskie pozwalają rozpracować każde IP. Skontrolować każdy nasz ruch w sieci. 


Gdy dodamy do tego dane uzyskiwane z naszych telefonów, to pozostanie nam jedynie przyjęcie do wiadomości faktu, że żyjemy w informatycznym systemie totalitarnym. 


Tak totalitarnym, bo jak inaczej zinterpretować ujawniony niedawno fakt, że jakiś niepokorny sędzia, manifestujący swój szacunek do prawa i konstytucji, został zniszczony przez płatnych hejterów wynajętych przez ministra sprawiedliwości, który w ten sposób chroni swoje interesy prywatne i partii do której należy? W takim państwie dziś żyjemy, i to  właśnie przewidział w swoich felietonach Marcin Wolski.

Jak żyć z godnością w takim systemie?
Jak być wolnym w klatce?
Aby odnaleźć wolność żyjąc w systemie totalitarnym wypadałoby zastanowić się czym tak na prawdę jest wolność.

 

Czym jest wolność?

Gdy dziecko czuje się zagrożone szuka ratunku u swojej mamy, czy ojca. Podobnie reagują dzikie zwierzęta. Zwierzęta domowe w chwilach zagrożenia, szukają swojego kojca. Ich własny kąt daje im poczucie bezpieczeństwa. Taka namiastka bezpieczeństwa przed zagrożeniem jest dla nich wolnością. Co ciekawe nawet zwierze przebywające w klatce może czuć, że jest na wolności, tylko dlatego ze ma poczucie bezpieczeństwa. Można więc kogoś stłamsić, zamknąć w wiezieniu, poniżyć jego godność, ale trudno jest odebrać jemu jego wewnętrzne poczucie wolności.

Wolność w systemie totalitarnym

Najbardziej znana klatka jaką stworzono człowiekowi w XX i XXI wieku to totalitaryzm zwany umownie komunizmem. Doktryna marksizmu-leninizmu otwarcie manifestuje dyktaturę proletariatu. Ogłasza wyższość ludzi pracy, zwanych klasą robotniczą nad pozostałą częścią społeczeństwa. W praktyce oznacza to podporządkowanie wszystkiego i wszystkich jednemu przywódcy pierwszemu sekretarzowi. W PRL-u ratunkiem i ostoją wolności były wiara. W Piśmie Świętym wielokrotnie mamy przytoczone podobieństwa, w których zaufanie do Pana Boga czyni ludzi wolnymi. Nawet Golgota i śmierć Chrystusa na krzyżu pokazuje dar wolności od bólu i cierpienia. Wolność ta bierze się z uwielbienia i miłości do Pana Boga.Okres PRL-u

"Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy"  - ostatnie słowa, które publicznie wypowiedział ś.p. ks. Jerzy Popiełuszko w 1984 roku.


W okresie PRL-u, zwłaszcza w okresie stanu wojennego wierni otwarcie manifestowali swoją wiarę. Nawet w tłumie, w autobusie, czy na ulicy ludzie wykonywali znak krzyża mijając kościół, kapliczkę, czy cmentarz. Kościoły były pełne wiernych. Kazania, zwłaszcza te zaangażowane politycznie były nagradzane brawami. Część zgromadzonych w kościołach oczekiwała od księży przywództwa politycznego. Podobnie było w krajach latynoskich. Tam powstał w kościele katolickim oddolny ruch wiernych określony mianem "teologii wyzwolenia".  Dziś umniejsza się w Polsce ewangeliczne znaczenie teologii wyzwolenia, głównie z uwagi na osobiste zaangażowanie Jana Pawła II w jego delegalizację.


Podobnie jak w Ameryce Łacińskiej i w Polsce powstawały ruchy religijne oddolne, przy parafiach. Kółka różańcowe, czy modlitewne przekształcały się w "spotkania rodzinne", w szerszym gronie. Niektórzy wykorzystywali do tego idee Jana Bosko, czy ruch Focolare. Zadaniami tych społeczności było pogłębianie własnej wiary, wspomaganie działań ewangelizacyjnych i organizacyjnych w parafii, pomoc rodzinom osób ubogich, internowanym i ukrywającym się w podziemiu. Pomagali proboszczom w dystrybucji darów jakie hojnie płynęły z zagranicy.

Kościoły domowe na Ukrainie i w Chinach

Obecnie jednym ze sposobów uzyskania wolności przez wiarę są w krajach zniewolonych kościoły domowe. Tak jest miedzy innymi na Ukrainie, czy w Chinach. Kościół tam rozwija się w małych zborach w których uczestniczy kilka, czy kilkanaście rodzin. Ma to związek z prześladowaniami chrześcijan jakie występowały i nadal występują w tych krajach.


Po obaleniu Janukowycza na Euro-majdanie w 2013 roku elity rządzące Ukrainą poszukiwały swojej tożsamości. Ciągle trwająca wojna z separatystami i Rosją przyczyniła się do reaktywacji kręgów nacjonalistycznych. Rzeź na Wołyniu, gdzie masowo mordowano stała się na nowo aktem bohaterstwa patriotycznego. Mówienie dziś o polskim Lwowie, propagowanie wiary innej niż ukraińsko-prawosławna, jest postrzegane przez niektóre środowiska jako wrogie działania obcego państwa. Dlatego ewangelizacja, tak potrzebna po okresie komunizmu, następuje poprzez zdecentralizowane kościoły domowe.


Nieco gorzej wygląda sytuacja w komunistycznych Chinach. W ubiegłym roku (2018) ukazało się kolejne rozporządzenie regulujące religijność społeczeństwa. Zgodnie z nim nadrzędnym celem Komunistycznej Partii Chin jest budowa społeczeństwa w oparciu o idee komunistyczne. Ustawowo zapisane jest chronienie obywateli przed obcymi ideologiami i religiami. Dotyczy to zwłaszcza islamu i chrześcijaństwa. W Chinach kościoły chrześcijańskie są klasyfikowane w trzech grupach. Pierwsza grupa to Kościoły katolickie, związane z Watykanem. Są one zwalczane z cała stanowczością. Utrudnia się im prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Druga grupa to oficjalne kościoły zakładane przez władze państwowe. Kościoły te są ściśle kontrolowane i inwigilowane przez władze. Ostatnią, najliczniejszą grupą są niezarejestrowane kościoły domowe. To są małe, rozproszone zbory do których ciężko jest przeniknąć funkcjonariuszom partyjnym. Okazuje się, że w systemie totalitarnym jest to najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy, a przy tym powszechny sposób docierania do społeczeństwa z nauczaniem Chrystusa.


Potrzeba odnowy kościoła 

Atomizacja społeczeństwa europejskiego, która postępuje wraz z rozwojem cywilizacji skutkuje separacją społeczeństwa od kościoła. W wielu krajach z całą stanowczością piętnuje się jakąkolwiek publiczną działalność religijną. Znaki religijne są zakazane w miejscach publicznych. Na coraz większą ateizację życia zwrócili uwagę duchowni kościoła katolickiego. Jedni traktują to jako atak na kościół, inni apelują o odnowę kościoła. Temat ten pojawia się również w kazaniach biskupów w Polsce. 


Część z nich nie rozumie istoty problemu. Niczym politycy zapatrzeni w siebie atakują na oślep. Wrogami są obcy. Uchodźcy, lewacy, Żydzi, ideologia gender, czy LGBT. Hasła polityków i duchownych katolickich chętnie podchwytują nacjonaliści. Są dla nich motorem napędowym. Pojawiają się pochodnie kiboli na Jasnej Górze, czy plakaty z różańcem w dłoni zaciśniętej w wyciągniętą w górę w pięść na marszu niepodległości w Warszawie. To nie jest odnowa kościoła, którą oczekują chrześcijanie. W tej sytuacji wiele osób, którym bliska jest nauka Chrystusa czują się zagrożeni. Do tego politycy uzurpują sobie prawo do określania, które postawy są prawdziwe, a które pozorowane. 


Chrześcijanin w takim świecie jest zagrożony. W sposób naturalny szuka oazy spokoju i wolności. Jeżeli nie odnajduje jej w instytucjonalnym kościele szuka innego miejsca.


Czerpanie radości z podążania drogą wytyczona przez Boga

Zachowanie dystansu do zmieniającego się świata, internetu, portali społecznościowych, ciągłych SMS-ów, odrzucenie agresji do innych ludzi, zaprzestanie szukania wroga w drugim człowieku to wartości jakimi cechuje się społeczeństwo "oazowe". To oni budują dziś własne, rodzinne zbory, zwane kościołami domowymi. To jest nadzieja na katharsis Kościoła Powszechnego. Celem tych zborów jest czerpanie radości z tego, że wybrali oni drogę jaką wyznaczył Pan w Piśmie Świętym. Cechuje ich dystansowanie się od oficjalnych duchownych z kościołów instytucjonalnych, nawet tych wybieranych przez zbory i rady parafialne.


Nowe spojrzenie na nabożeństwo

Jest kilka przyczyn, które powodują, że młodzi ludzie szukają nawet nowego otwarcia w przeżywaniu nabożeństwa. Te same pieśni, ta sama liturgia, te same wypracowane latami porządki celebracji nabożeństwa. To przestaje być dla nich atrakcyjne. Coraz śmielej zaglądają do innych kościołów, gdzie wszystko jest dla nich nowe. Mimo, że nabożeństwo nie może być jak market z atrakcyjnymi promocjami, młodzi ludzie tego od niego oczekują. Chcą budować kościół, który przyniesie im radość z oddania swego życia Panu Bogu. Chcą mieć wymierną korzyść z  bycia chrześcijaninem. Jest to z pewnością kontrowersyjna droga wynikająca z zagubienia. Powoduje konflikt ze zwolennikami wypracowanego od pokoleń porządku liturgii. Burzy ich sacrum. Z drugiej strony kościół powinien być otwarty na przemiany skoro oczekują tego wierni, nawet gdy według niektórych błądzą.

Modlitwa poprzez muzykę

Muzyka zawsze przyciągała młodych ludzi. Koncerty, wspólne śpiewanie, granie wyzwala szereg pozytywnych emocji. Najczęściej spoiwem we wspólnym muzykowaniu, czymś co daje energię jest alkohol, czy używki. Dla osób głęboko wierzących takim spoiwem jest miłość do Boga. Miejscem w którym z pewnością muzyka jest elementem modlitwy są kościoły protestanckie. Z takiej formy modlitwy korzysta się też na oazach, podczas pielgrzymek, podczas spotkań modlitewnych. To tam jest niepowtarzalna atmosfera radości z życia w Chrystusie. Uczestnicy tych spotkań mówią o wolności, której tam doświadczyli. Nic więc dziwnego, że młodzi ludzie chcą tę atmosferę przenieść do swoich parafii. Podzielić się swoim postrzeganiem Pana Boga z parafianami. 


Wspólne śpiewanie pieśni na chwałę Panu prowadzi do Jego uwielbienia. Otwiera serca, i sprawia, że uczestnicy zboru czuja obecność Pana Boga wśród nich. To chyba miał na myśli św. Augustyn mówiąc "kto śpiewa na chwałę Panu, jakby dwa razy się modlił".


Uczestnicy spotkań w kościołach domowych podkreślają, że są tam razem ze swoimi dziećmi. Tę radość śpiewania Panu Bogu uwalnia ich od codziennych problemów i trosk. Daje im dużo więcej niż tradycyjne nabożeństwo niedzielne. 


#kościoły domowe #prześladowanie chrześcijan #wolność #totalitaryzm #Popiełuszko #Marcin Wolski


- Copyright © Inside Your Life | blog lifestylowy - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -